Změny od 1. ledna 2004 v organizaci a provádění sociálního zabezpečení
2.2.2004 1018 Views

Změny od 1. ledna 2004 v organizaci a provádění sociálního zabezpečení

Na základě zákona č. 424/2003 Sb.

zaměstnavatelé musí zasílat ČSSZ evidenční listy důchodového pojištení každý rok

Dokumenty se mohou předkládat i v elektronické podobě. Stejnopis dostává i zaměstnanec, a pokud nebude souhlasit se zapsanými údaji, může požádat o opravu. Spory o správnost zápisů rozhodují okresní správy sociálního zabezpečení.

– od roku 2006 bude každý pojištěnec (na základě vlastní žádosti) dostávat informativní osobní list důchodového pojištění Dokument bude obsahovat údaje, které budou zapsány v evidenci ČSSZ: údaje o době důchodového pojištění a vyměřovacích základech. Tím se předejde případům, kdy se zaměstnanec těsně před důchodem dozví, že za něj zaměstnavatel neplatil pojistné a musí pak složitě prokazovat, že v té či oné firmě skutečně pracoval.

– od 1. července 2005 budou všichni zaměstnavatelé povinni přihlásit své zaměstnance u okresních správ sociálního zabezpečení do rejstříku pojištěnců V současné době se tato povinnost týká jen firem, které mají nejvýše 25 zaměstnanců.

– nemocensky, zdravotně i důchodově jsou pojištěni všichni, kteří mají na území České republiky uzavřen pracovněprávní vztah, a to podle zásady, že pracovník má být pojištěn ve státě, ve kterém práci vykonává.

 

Previous Změny od 1. ledna 2004 v systému dávek státní sociální podpory
Next Jakým směrem půjde důchodová reforma?

About author

You might also like

Důchody

Pověry o důchodové reformě

Je velký omyl, že by bylo možné provést nějaké zázračné opatření v důchodové oblasti, např. zavést povinné spoření, které zajistí, že se i při zhoršujících se demografických ukazatelích (stárnutí obyvatelstva)

Důchody

Jak je to s důchodovým pojištěním ve skutečnosti

S koncem roku, jak už to bývá, se opět vyrojily nejrůznější úvahy na téma důchodová reforma. Tak se dozvídáme, že důchodový systém bude od poloviny století v deficitu, a dokonce

Důchody

Černé mzdy znamenají nižší důchod

Česká správa sociálního zabezpečení se v poslední době setkává s případy, kdy se lidé, kteří dostávali tzv. černou mzdu, pozastavují nad výší starobního, případně invalidního důchodu. Zdá se jim nízký.