Změny od 1. ledna 2004 v organizaci a provádění sociálního zabezpečení
2.2.2004 1115 Views

Změny od 1. ledna 2004 v organizaci a provádění sociálního zabezpečení

Na základě zákona č. 424/2003 Sb.

zaměstnavatelé musí zasílat ČSSZ evidenční listy důchodového pojištení každý rok

Dokumenty se mohou předkládat i v elektronické podobě. Stejnopis dostává i zaměstnanec, a pokud nebude souhlasit se zapsanými údaji, může požádat o opravu. Spory o správnost zápisů rozhodují okresní správy sociálního zabezpečení.

– od roku 2006 bude každý pojištěnec (na základě vlastní žádosti) dostávat informativní osobní list důchodového pojištění Dokument bude obsahovat údaje, které budou zapsány v evidenci ČSSZ: údaje o době důchodového pojištění a vyměřovacích základech. Tím se předejde případům, kdy se zaměstnanec těsně před důchodem dozví, že za něj zaměstnavatel neplatil pojistné a musí pak složitě prokazovat, že v té či oné firmě skutečně pracoval.

– od 1. července 2005 budou všichni zaměstnavatelé povinni přihlásit své zaměstnance u okresních správ sociálního zabezpečení do rejstříku pojištěnců V současné době se tato povinnost týká jen firem, které mají nejvýše 25 zaměstnanců.

– nemocensky, zdravotně i důchodově jsou pojištěni všichni, kteří mají na území České republiky uzavřen pracovněprávní vztah, a to podle zásady, že pracovník má být pojištěn ve státě, ve kterém práci vykonává.

 

Previous Změny od 1. ledna 2004 v systému dávek státní sociální podpory
Next Jakým směrem půjde důchodová reforma?

About author

You might also like

Důchody

Schodek sociálního pojištění spravovaného ČSSZ byl ke konci února 700 milionů Kč, očištěný účet byl ale ve 200milionovém přebytku

Účet důchodového pojištění spravovaného ČSSZ byl k 28. 2. 2005 v deficitu 1,4 miliardy korun. Ke konci letošního února plátci pojistného na důchodové pojištění zaplatili celkem 39,8 miliardy korun. Naopak

Důchody

K česko-slovenské smlouvě v oblasti důchodů

V poslední době se média dosti věnují „česko-slovenské smlouvě“ o sociálním zabezpečení, jejímž účelem bylo mimo jiné zajistit po rozdělení ČSFR důchodové nároky českým a slovenským občanům stejně jako občanům

Důchody

Neplacení pojistného se nevyplácí – důsledky úniků v placení pojistného na sociální zabezpečení

Snahy neplatit pojistné na sociální zabezpečení nebo je platit v minimální výši mají několik podob. Zaměstnanci – často v tiché dohodě se zaměstnavateli – dávají přednost výplatě pouze oficiální minimální