Změny od 1. ledna 2004 v důchodovém pojištění
2.2.2004 1022 Views

Změny od 1. ledna 2004 v důchodovém pojištění

Na základě zákona č. 425/2003 Sb.

zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod i po roce 2007
Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod o 2 měsíce u mužů a o 4 měsíce u žen ročně bude pokračovat tak, že v roce 2013 bude pro muže a bezdětné ženy dosaženo cílové věkové hranice 63 let. Ženy s dětmi budou odcházet do důchodu v 59 až 62 letech – podle počtu vychovaných dětí.

· omezení možnosti předčasného odchodu do starobního důchodu
Ruší se dočasně krácený předčasný starobní důchod. Ten zůstane zachován (dočasně do 31. prosince 2006) pouze pro občany s částečnou nebo plnou invaliditou. Odchod do předčasného starobního důchodu je možný s tím, že penze už bude trvale krácena.

· redukce hodnocení doby studia pro účely důchodového pojištění
Doba studia po 18. roce věku před rokem 1996 se započítává nejvýše v rozsahu 6 let a považuje se za náhradní dobu pojištění. Bude hodnocena pouze v rozsahu 80 %. Doba studia před 18. rokem věku se i nadále hodnotí jako doba pojištění.

· ruší se omezení souběhu starobního důchodu a příjmu z výdělečné činnosti během prvních 2 let
Penzisté si mohou přivydělávat k důchodu ode dne, kdy do penze nastoupí (při nepřekročení stanovené hranice: dvojnásobek částky životního minima pro jednotlivce). Musí mít ale uzavřen pracovněprávní vztah na dobu určitou, a to nejdéle na jeden rok.

· rozdělení samostatné výdělečné činnosti na hlavní a vedlejší
Povinnost platit pojistné na důchodové pojištění mají osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které vykonávají hlavní samostatnou výdělečnou činnost. U vedlejší činnosti je účast – jako dosud – závislá na výši příjmů – OSVČ, jejichž činnost má doplňkový charakter, např. důchodci, studenti apod., pojistné z malých příjmů neplatí.

· postupné zvýšení minimálního vyměřovacího základu pro stanovení pojistného u osob samostatně výdělečně U OSVČ činí minimální vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečení v roce 2004 40 %, v roce 2005 45 % a od roku 2006 50 % rozdílu mezi dosaženými příjmy ze samostatně výdělečné činnosti a vykázanými výdaji. Současně se v letech 2004 až 2006 začne zvyšovat minimální vyměřovací základ OSVČ s hlavní samostatnou výdělečnou činností stanovený v nominální výši, a to na úroveň 20 % průměrné mzdy v národním hospodářství (v měsíčním vyjádření) v roce 2004, na úroveň 22,5 % v roce 2005 a na úroveň „převedení“ části příspěvků vybíraných na státní politiku zaměstnanosti do systému důchodového pojištění
Zvyšuje se sazba pojistného na důchodové pojištění o 2 procentní body (z 26 % na 28 % vyměřovacího základu) a současně se snižuje sazba pojistného na státní politiku zaměstnanosti o 2 procentní body (z 3,6 % na 1,6 % vyměřovacího základu)

Next Změny od 1. ledna 2004 v systému nemocenského pojištění

About author

You might also like

Důchody

Od května začnou lidé dostávat zvýšené důchody pro bezmocnost

Od května začnou důchodci, kteří jsou částečně, převážně nebo úplně bezmocní dostávat vyšší důchody. Nařízením vlády č. 664/2004 Sb., se totiž od ledna letošního roku zvýšily částky životního minima a

Důchody

Důchodci si přilepší

Od 1. ledna 2005 by se měl průměrný starobní důchod zvýšit na 7687 Kč. Takový je návrh Ministerstva práce a sociálních věcí, který v průběhu září projedná vláda. Podle zákona

Důchody

Povinnosti pracujících důchodců

Pracující důchodci jsou povinni platit pojistné a daňě. Základní údaje o platbách pojistného a o daňové povinnosti pracujících důchodců včetně daňového přiznání jssou obsahem totoho příspěvku. Platby pojistného Je-li poživatel