Životní minimum bude vyšší
7.12.2005 1123 Views

Životní minimum bude vyšší

Od 1. ledna 2006 se zvýší životní minimum (ŽM). Rozhodla o tom vláda. Od příštího roku vzrostou částky na výživu a ostatní základní osobní potřeby o 1,7 % a částky na domácnost přibližně o 4 %. Životní minimum samostatně žijícího dospělého se zvýší ze současných 4 300 na 4 420 Kč.

Životní minimum je společensky uznanou hranicí příjmů, pod kterou nastává stav hmotné nouze. V současné době je dvousložkové. Jsou v něm zahrnuty nezbytné náklady na osobní potřeby (výživa a další) a náklady na domácnost (tedy i na bydlení).

O valorizaci životního minima rozhoduje vláda svým nařízením. Podmínky stanoví zákon. Kabinet je povinen zvýšit životní minimum v případě, že úhrnný index spotřebitelských cen vzroste v rozhodném období o více než 2 %. V rozhodném období (od října 2004 do září 2005) vzrostly spotřebitelské ceny o 2,2 %. Naposledy vláda zvýšila částky ŽM od 1. ledna 2005.

Částky životního minima na osobní potřeby a částky na domácnost stoupnou diferencovaně, a to plně v souladu se zákonem a podle skutečného vývoje spotřebitelských cen. Schválená úprava vychází ze skutečnosti, že ceny základních životních potřeb, především potravin, rostly pomaleji, zatímco ceny v oblasti bydlení rostly rychleji.

Částky životního minima na výživu a ostatní základní osobní potřeby jsou stanoveny v pěti úrovních s tím, že u nezaopatřených dětí jsou odstupňovány podle jejich věku.

Částky ŽM určené na zajištění nezbytných nákladů na domácnost jsou stanoveny ve čtyřech úrovních podle počtu osob posuzovaných společně v rámci jedné domácnosti.

Návrh na zvýšení částek životního minima od 1. 1. 2006 (v Kč/měs.)

Životní minimum samostatně žijícího člověka vzroste měsíčně o 120 Kč, tedy na 4 420 Kč, ŽM bezdětného páru se zvýší o 180 Kč na 7 430 Kč. Matkám samoživitelkám s jedním dítětem vzroste životní minimum podle věku dítěte o 170 – 180 Kč, tedy na 6 780 – 7 560 Kč, úplným rodinám s jedním dítětem pak podle věku dítěte o 230 – 240 Kč na 9 810 – 10 590 Kč. Celková úroveň životního minima úplné čtyřčlenné rodiny s nezaopatřenými dětmi se měsíčně zvýší podle věku dětí o 260 – 280 Kč na 11 560 – 13 120 Kč, pětičlenné úplné rodině s nezaopatřenými dětmi pak o 310 – 340 Kč na 13 710 – 16 050 Kč.

Schválená právní úprava se automaticky promítne i do oblasti dávek státní sociální podpory. Projeví se také v úrovni dávek sociální péče a ostatních dávek odvozovaných od výše životního minima. Je také možné, že některým domácnostem po valorizaci ŽM nárok na dávky nově vznikne. Na zvýšení ŽM bude potřeba přibližně 860 mil. Kč.

Ve druhém pololetí 2006 by měl vstoupit v platnost nový zákon o životním a existenčním minimu a zákon o pomoci v hmotné nouzi. Tyto právní normy, které v současné době projednává Parlament, přinesou podstatnou změnu systému sociálních dávek.

Valorizace životního minima je slučitelná s právem Evropského společenství, protože právo ES danou oblast neupravuje a přenechává ji vnitrostátnímu právu.

Previous Poslanci rozhodli o ochraně sociálního systému ČR
Next Náhrady za ztrátu na výdělku v souvislosti s pracovním úrazem a nemocí z povolání budou vyšší

About author

You might also like

Sociální dávky

Poslanci podpořili rodiny s dětmi

Poslanecká sněmovna přehlasovala Senát a schválila novelu zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, která se týká nároku na rodičovský příspěvek. Od 1. ledna 2006

Sociální dávky

Reakce MPSV na článek HN „Škromach určil dávky na bydlení“

Ministerstvo práce a sociálních věcí nesouhlasí s tvrzeními v článku Hospodářských novin (Škromach určil dávky na bydlení, 27. 7. 2005, str. 1), ve kterém se jeho autor věnuje změnám v

Sociální dávky

Státní sociální podpora – letáky MPSV

Naše ministerstvo se snaží občanům přiblížit jednotlivé oblasti resortu práce a sociální politiky a pomáhá jim co nejlépe se v nich orientovat. Vedle hlasového informačního systému, kde se zájemci mohou