Získejte vzdělání s dotací EU
5.11.2017 1350 Views

Získejte vzdělání s dotací EU

  1. 11. se znovu spustil příjem žádostí do jednoho z nejatraktivnějších dotačních titulů. Program Podpora vzdělávání zaměstnanců umožňuje získat prostředky na vzdělávání zaměstnance či OSVČ včetně náhrady mzdy. Peníze můžete získat i vy.

Když před několika měsíci spustil program POVEZ II svojí první a následně druhou výzvu, prostředky pro tyto účely byly vyčerpány dříve, než většina firem vůbec stihla podat žádost. Proto se i v aktuální třetí výzvě očekává velmi silný boj o dotace EU. Podmínky programu jsou totiž velmi výhodné.

K čemu jsou dotace EU určeny

Dotace v rámci aktuální výzvy slouží na vzdělávání a rekvalifikaci zaměstnanců, popřípadě OSVČ. Hrazeny jsou náklady na externího dodavatele či interního lektora, stejně jako mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců po dobu školení.

Výše podpory je při tom velmi štědrá, může dosáhnout až 85 % způsobilých výdajů projektu. Na to však dosáhnou pouze ty podniky, které za poslední dvě ukončená fiskální období nepřijaly podporu v souhrnu nad 200 tisíc EUR v režimu de minimis.

Podniky, které tuto podmínku nesplňují, spadají do druhého režimu podpory. V ní mohou malé podniky získat 70 % způsobilých výdajů, střední 60 % a ostatní 50 %. Podpora může být navýšena o 10 %, pokud bude vzdělávání poskytováno zdravotně postiženým nebo znevýhodněným pracovníkům, maximálně však do celkové výše 70 %.

O prostředky mohou žádat podniky z celé České republiky, avšak cílová skupina projektu a jeho dopad musí být umístěn v rámci ČR mimo Prahu.

Co lze podporovat

Dotace EU lze využít na vzdělávání stávajících, nově přijatých i potenciálních zaměstnanců s důrazem na odborné vzdělávání, popřípadě na vzdělávání v rámci zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem. Rovněž lze podporovat jazykovou výuku či vzdělávání v neakreditovaných programech, jestliže to vyžadují potřeby zaměstnavatele. Naopak vzdělávání měkkých dovedností je až na výjimky vyjmuto.

Jak dotace získat

Vzhledem ke specifickým podmínkám a vysoké konkurenci projektů využívají zájemci o dotaci často služby specializovaných společností, aby si příjem dotace zajistily. Pokud se chcete i vy dozvědět více informací o projektu nebo podat úspěšnou žádost, specialisté ze společnosti MIDA Consulting vám rádi pomohou.

Previous Stavba svépomocí není nereálná
Next S reklamními deštníky budete na očích i v nepřízni počasí

About author

You might also like

Tiskové zprávy

Sociální pojištění

A. Přehled změn k 1. 1. 2016 v nemocenském pojištění, v pojistném na sociální zabezpečení a v pojištění OSVČ B. Organizace a provádění sociálního zabezpečení A. Přehled změn k 1. 1. 2016 v nemocenském pojištění, pojistném na sociální zabezpečení a

Tiskové zprávy

Strojírenství jako tahoun české ekonomiky

V dnešní době se dá podnikat už opravdu ve všem. Mnoho společností podniká ve stejných oborech, a tak svádí nekončící konkurenční boje, kdy se předhánějí o to, kdo bude mít větší

Tiskové zprávy

Burza a cenné papíry – to je Forex

Zajímáte se o burzu, cenné papíry atd.  Chcete začít obchodovat, ale nevíte kde a jak začít? Pokud ano, tak právě pro Vás máme tip. Jedná se o Forex. Nevíte, o