Z. Baudyšová: Chceme v lidech zlomit lhostejnost
14.12.2005 1145 Views

Z. Baudyšová: Chceme v lidech zlomit lhostejnost

Odhaduje se, že je u nás ročně týráno 20 až 40 tisíc dětí. Trauma si z takového zacházení nese dítě po celý život. V říjnu letošního roku zahájila Nadace Naše dítě celorepublikovou kampaň nazvanou Stop násilí na dětech. Především o ní jsme si povídali s ředitelkou nadace a členkou představenstva Evropské federace proti komerčnímu zneužívání dětí se sídlem v Bruselu Ing. Zuzanou Baudyšovou.

Paní ředitelko, co je hlavním cílem kampaně?
Kampaň Stop násilí na dětech se především snaží prolomit lhostejnost lidí k násilí páchanému na dětech. Pokud pomoc takto postiženému dítěti nevnímáme jako morální povinnost, tak je tu zákonná povinnost. Paragrafy trestního zákoníku jasně říkají, že povinností každého je buď zamezit dalšímu ubližování, nebo alespoň tuto skutečnost oznámit orgánům činným v trestním řízení. Součástí této kampaně je i zřízení Linky právní pomoci, která zahájila svou činnost dne 23. listopadu 2005.

S čím se na ni mohou lidé obracet?
Linka právní pomoci s telefonním číslem 777 800 002 je zatím v provozu každou středu od 14 do 18 hodin a slouží na ní zkušení advokáti. Jde o bezplatné poradenství všem, kteří potřebují právní radu týkající se dítěte. Dosavadní provoz linky nás utvrzuje v tom, že jsme udělali dobře, že podobná služba chyběla. Mnoho lidí se nedokáže v problému týkajícím se dítěte a rodiny orientovat. Chystáme na konci roku provoz linky vyhodnotit a činnost této linky postupně rozšiřovat.

Jak dlouho bude kampaň probíhat?
Kampaň by měla být dlouhodobá, je to nadační běh na dlouhou trať. Kampaň chceme oživovat novými prvky. Měla by trvat několik let, protože kultivace společnosti neprobíhá ze dne na den. Ale zatím si netroufám říct, jestli bude trvat rok, dva, tři… Všechno je o správných myšlenkách, lidech, ale bohužel i o financích.

Vaše jméno je spojeno i s Linkou bezpečí. Nezapomínáte na ni?
Určitě nezapomínám, vždyť je to spolu s mou rodinou a nadací to nejlepší, co se mi v životě povedlo. Nadace Naše dítě je stále hlavním partnerem Linky bezpečí a Rodičovské linky. Po 10 letech činnosti Linky bezpečí přestala Nadace Naše dítě vytvářet linkám zázemí. Za činnost linky a její financování je plně zodpovědné Sdružení Linka bezpečí. Linka je už velká školačka, je jí 11 let a doufám, že bude odvádět i v budoucnu stejně výbornou práci jako ve svém prvním desetiletí.

Kdybyste měla zhodnotit, jaká byla situace před těmi 11–12 lety a jaká je dnes, na co byste upozornila?
Když se ohlédnu zpátky, na dvanáct let od založení Nadace Naše dítě, tak vidím, že je za námi spousta užitečné a dobré práce pro ochranu dětí. Přesto není zřetelný pokles toho, proč jsem nadaci a Linku bezpečí spolu se svými kolegy zakládala a to je především pokles případů, kdy je dítě zneužíváno nebo týráno. Jsem ráda, že už existují celostátní statistiky MPSV a MV ČR a tyto případy se evidují. Bohužel z nich vyplývá, že počty případů násilí páchaného na dětech, tzn. syndromu týraného a zneužívaného dítěte, mírně stoupají. To byl vlastně také hlavní důvod vzniku nové kampaně Stop násilí na dětech.

Na druhou stranu není možné nárůst případů zneužívání dětí klasifikovat spíše jako úspěch, že lidé nejsou lhostejní a takové případy oznamují?
V minulém režimu se ani nepřipustilo, že existují v Československu týrané nebo zneužívané děti. Za těch uplynulých šestnáct let od sametové revoluce se ale udělalo v tomto směru hodně práce. Týrání dětí bohužel není mýtus, ale realita. Dětská práva jsou dnes všeobecně známá, jsou šířeny myšlenky Úmluvy o právech dítěte a děti si už dnes uvědomují, co je tabu chování a které věci na nich a s nimi nikdo nesmí páchat. Je velký úspěch, že o těchto věcech s nimi už otevřeně hovoříme. Přesto si myslím, že je v lidech pořád ještě velká dávka lhostejnosti k tomu, co se okolo nich děje. Navíc se díky otevření hranic objevují nové fenomény, jako je komerční zneužívání dětí – tedy dětská prostituce, dětská pornografie a obchod s dětmi.

Jste členkou představenstva Evropské federace proti komerčnímu zneužívání dětí. Jak si v této oblasti vede Česká republika?
Nejprve musím říct, že jsem velmi ráda, že jsme Evropané. Je znát tlak z ostatních zemí, abychom vzájemně v oblastech ochrany dětí spolupracovali. I v ČR jsme zachytili první případy komerčního zneužívání dětí a obávám se, že s volným pohybem osob v rámci Evropy a i dalších kontinentů bude těchto případů přibývat. Hodně mediálně známá je německá iniciativa o dětské prostituci v chebském pohraničí. Podle mého není důležité studovat motivaci paní Schauerové z Kara a rovněž tak je zbytečné hledat odpověď na otázku, zda jsou více na vině němečtí pedofilové, nebo chebští rodiče, kteří děti k prostituci nabízeli. Důležité je si uvědomit, že tento jev u nás existuje, a věnovat mu větší pozornost. Vítám např., že ministerstvo vnitra zřídilo speciální oddělení zabývající se dětskou pornografií, od které se často odvíjí další trestná činnost páchaná na dětech.

Spolupracuje vaše nadace s některými subjekty ze zahraničí v této oblasti?
Jistě. Nadace Naše dítě je např. zodpovědná za vyhledání organizací, které jsou činné v oblasti pohřešovaných a komerčně zneužívaných dětí v České republice. Tyto subjekty budou zveřejněny na mezinárodním webu Evropské federace v Bruselu. Na konci listopadu se dokončil výběr těchto organizací. Po vyplnění náročného dotazníku budou tyto organizace v dubnu příštího roku v součinnosti s naší nadací zveřejněny, a to včetně jejich kontaktních údajů, na zmíněném mezinárodním webu.

Možná jsou mezi našimi čtenáři ti, kteří už delší dobu přemýšlejí o tom, že by zavolali na Linku bezpečí nebo Linku právní pomoci. Co byste jim poradila?
Jednoznačně jejich naléhavou situaci řešit. Děti nabádáme, aby nekryly a netolerovaly žádné násilí, fyzické, psychické, zneužívání či šikanu. Každý násilný čin je třeba řešit a měli bychom ho řešit nejen kvůli sobě, ale před tyranem musíme ochránit i ty druhé, třeba i slabší, kteří by se mohli stát jeho obětí po nás. Nejhorší je uzavřít se do sebe, trápit se a nic nedělat.

Na závěr se vás – jako každého zpovídaného – zeptám, kterou vlastnost by si podle vás měl člověk v sobě pěstovat, aby byl jak v profesním, tak soukromém životě úspěšný a spokojený?
Život každého z nás je jedinečná příležitost, kterou bychom neměli promarnit. Myslím si, že člověk by si měl vždy zachovat svou tvář a nezpronevěřit se sobě samému a snažit se dobré věci sunout dopředu a s těmi špatnými se nikdy nesmířit a dělat všechno pro to, aby zla a ubližování bylo co nejmíň.

Previous 16 dní proti genderovému násilí
Next Děti do ústavu nepatří

About author

You might also like

Rodina

ODS a nepodpora rodin

Dne 12. října 2005 vláda jednomyslně schválila Národní koncepci rodinné politiky, kterou předložilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Jedná se o vůbec první vládní dokument systematicky se zabývající podporou rodiny

Rodina

Argumenty proti váhavým

Pokud společně fotíme v jiný než svatební den, nehrozí Vám žádné brzké sobotní vstávání, žádná nervozita z zpoždění na focení (jako např. Účes kadeřnici nevyšel a předělával se, kytici jsme

Rodina

Fobie z těhotenství a porodu tzv. tokofobie

Slyšely jste už někdy o tzv. tokofobii, fobii z těhotenství a porodu? Obecně je fobie neadekvátní reakce projevující se strachem, nutí člověka, aby se vyhýbal dané situaci. Je to strach