Vznikla Rada seniorů
13.9.2005 1304 Views

Vznikla Rada seniorů

Rada ministra práce a sociálních věcí ČR pro záležitosti seniorů vznikla 18. července t. r. Rada je poradním orgánem ministra práce a sociálních věcí ČR.

Svou činnost orientuje především na naplňování Národního programu přípravy na stárnutí na léta 2003–2007. Členem Rady se může stát zástupce nestátní neziskové organizace, která svou činností pokrývá alespoň 1000 seniorů. Jak dodává sám ministr: „Je nutné, aby o krocích vlády v tomto směru pomáhali rozhodovat také ti, kterých se tato problematika bezprostředně dotýká.“

Previous Více těm, kteří se starají...Od října bude zvýšen příspěvek na péči o osobu blízkou na 5310 Kč
Next Moderní tatínek - Progresivní politika Norska v otázkách rodičovské dovolené

About author

You might also like

Rodina

S. Nálepková: Domácí násilí je velký problém

V poslední době je problematice domácího násilí věnováno v médiích více prostoru, a jak se zdá, zaslouženě. Podle sociologických výzkumů trpí v České republice projevy domácího násilí až 16 %

Rodina

Stylový příbytek i bez renovace nábytku

Když se řekne renovace, každému se před očima vybaví starší předmět, který je třeba dát nutně do latě. Co kdybychom nechali nábytek v původním stavu a umístili ho do prostoru

Rodina

Svatební mýty, kterým stále věříme

Svatební mýty, kterým stále věříme. Svatba se spojuje s mnoha starými tradicemi, které odkazují na naši kulturu, ale i se spoustou nových mýtů, které ochotně dodržujeme „protože se to má“.