Vláda schválila valorizaci důchodů
29.9.2005 1315 Views

Vláda schválila valorizaci důchodů

Od lednové splátky důchodu v 2006 se zvýší všechny důchody (starobní, plné invalidní, částečné invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí) přiznané před 1. lednem 2006 téměř o 5 %. Průměrný starobní důchod by měl činit 8 128 Kč. Rozhodla o tom vláda.

Podle zákona o důchodovém pojištění se důchod skládá z procentní a základní (je jednotná pro všechny důchodce) výměry.

Procentní výměra důchodů „starodůchodců“ (důchody přiznané před 1. lednem 1996) se zvýší o 6 %. Procentní výměra důchodů „novodůchodců“ (důchody přiznané po 31. prosinci 1995) vzroste o 4 %. Tímto krokem dojde ke snížení rozdílů mezi důchody obou skupin důchodců o 109 Kč na 240 Kč.

Základní výměra důchodu (v současné době 1 400 Kč) se zvýší o 70 Kč, tj. o 5 %, na 1 470 Kč. Vzhledem k tomu, že výše základní výměry důchodu je jednotná pro všechny důchodce, bude se její zvýšení týkat i důchodů přiznaných po 31. prosinci 2005.

Na základě rozhodnutí vlády se zvýší starobní důchody průměrně o 380 Kč, tedy o 4,9 %. Jejich reálná hodnota bude v roce 2006 činit 105,3 % reálné hodnoty průměrného vypláceného starobního důchodu v roce 1989 a bude tak o 2 procentní body vyšší než v roce 2005. Průměrná výše starobního důchodu vyplaceného v srpnu 2005 byla 7 735 Kč (tento průměr se do konce roku ještě o více než 10 Kč zvýší).

Na zvýšení důchodů bude potřeba v příštím roce vyčlenit ze státního rozpočtu více než 12 mld. Kč. Náklady plně pokryjí příjmy z pojistného na důchodové pojištění.

V souvislosti s valorizací důchodů v příštím roce se zvýší o 4,9 % také příplatek k důchodu občanům, kteří byli v době od 25. února 1948 do 31. prosince 1989 odsouzeni a vykonali trest odnětí svobody, jeho část nebo vazbu pro trestný čin, za který byli soudně rehabilitováni nebo jejichž odsouzení bylo zrušeno, a kteří pobírají starobní nebo plný invalidní důchod z českého důchodového pojištění. Výše příplatku je v současné době 50 Kč za každý započatý měsíc výkonu trestu odnětí svobody, jeho části nebo výkonu vazby. Zvýšen bude i příplatek k vdovskému a vdoveckému důchodu přiznanému po uvedených osobách.

O valorizaci důchodů rozhoduje vláda svým nařízením. Zákonné podmínky pro zvyšování důchodů stanoví § 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 264/2002 Sb. Minimální výše valorizace je podle zákona o důchodovém pojištění 3,1 %. Vládou schválená valorizace o 4,9 % je tedy výrazně vyšší.

Schválená úprava naplňuje základní sociální cíle stanovené v čl. 136 Smlouvy o založení ES, tj. zlepšování životních podmínek a poskytování náležité sociální ochrany. Návrh je v souladu s ústavním pořádkem České republiky.

Previous PS pustila do 2. čtení příspěvek pro prvňáčky
Next Příplatek k důchodu budou dostávat i vdovy a vdovci, jejichž partneři byli vezněni komunistickým režimem

About author

You might also like

Důchody

V příštím roce se zvýší redukční hranice pro výpočet důchodů

Od 1. ledna 2005 se zvýší tzv. všeobecný vyměřovací základ za rok 2003, přepočítací koeficient pro jeho úpravu a redukční hranice pro stanovení výpočtového základu. Rozhodla o tom vláda. Výše

Důchody

Povinnosti pracujících důchodců

Pracující důchodci jsou povinni platit pojistné a daňě. Základní údaje o platbách pojistného a o daňové povinnosti pracujících důchodců včetně daňového přiznání jssou obsahem totoho příspěvku. Platby pojistného Je-li poživatel

Důchody

Černé mzdy znamenají nižší důchod

Česká správa sociálního zabezpečení se v poslední době setkává s případy, kdy se lidé, kteří dostávali tzv. černou mzdu, pozastavují nad výší starobního, případně invalidního důchodu. Zdá se jim nízký.