Valorizace důchodů v roce 2004
3.2.2004 1375 Views

Valorizace důchodů v roce 2004

Od ledna 2004 se zvýšily všechny důchody českého důchodového pojištění. Tedy řádné i předčasné důchody starobní, plné i částečné invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí důchody. Rozhodla o tom vláda, když v září 2003 přijala nařízení č. 337/2003 Sb., o zvýšení důchodů v roce 2004. Podle něj vzrostla procentní výměra všech důchodů o 2,5 %. Základní výměra, která je od roku 1998 1310 Kč měsíčně, se nezvyšuje.

O zvýšení důchodů není třeba žádat. Úpravu provede ČSSZ stejně jako v předchozích letech automaticky. Všichni oživatelé důchodů od České správy sociálního zabezpečení dostanou oznámení o zvýšení důchodových dávek. Lidé, kterým je důchod v hotovosti vyplácen Českou poštou, oznámení dostanou současně s výplatou důchodů za leden 2004. Pokud se jedná o bezhotovostní výplatu důchodu na účet klienta, tito pojištěnci dostanou oznámení poštou jako běžnou listovní zásilku.
Proti oznámení lze do 60 dnů po splátce valorizovaného důchodu podat námitky, a to u okresní správy sociálního zabezpečení příslušné podle místa trvalého pobytu. Na základě námitek vydá Česká správa sociálního zabezpečení rozhodnutí, proti kterému lze podat žalobu k soudu.
O valorizaci důchodů v roce 2004 rozhodla vláda nad rámec zákonných povinností. Hodnota růstu rozhodných ukazatelů (tj. indexu spotřebitelských cen a třetiny růstu reálných mezd) totiž dosáhla ve sledovaných obdobích pouze 1,8 %. Povinnost zvýšit důchody přitom nastává v případě, že výše uvedené ukazatele vzrostou o 2 %.

Příklad – valorizace starobního důchodu:
Pobírá-li občan např. starobní důchod ve výši 7200 Kč měsíčně, skládá se výše tohoto důchodu ze základní výměry 310 Kč a procentní výměry 5890 Kč. Valorizací se procentní výměra zvyšuje o 2,5 %, tj. o 148 Kč (částka zvýšení se vždy zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru) na částku 6038 Kč. K této částce se přičte zpět 1310 Kč (základní výměra). Valorizací se občanovi zvyšuje starobní důchod na výši 7348 Kč měsíčně.

Previous 10. výročí Mezinárodního roku rodiny
Next Novely zákona o státní sociální podpoře účinné v roce 2004

About author

You might also like

Důchody

Jednání o důchodové reformě pokračují

Představitelé pěti politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně se zatím nedohodli na znění dohody, která by měla položit základy důchodové reformy. Jednání proto budou dále pokračovat. Poslední zasedání zástupců politických

Důchody

Pověry o důchodové reformě

Je velký omyl, že by bylo možné provést nějaké zázračné opatření v důchodové oblasti, např. zavést povinné spoření, které zajistí, že se i při zhoršujících se demografických ukazatelích (stárnutí obyvatelstva)

Důchody

O kolik se valorizovaly důchody?

Od ledna se zvýšily všechny důchody českého důchodového pojištění. Tedy řádné i předčasné důchody starobní, plné i částečně invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí důchody. Rozhodla o tom vláda, když v