Stav účtu sociálního pojištění – Schodek sociálního pojištění byl ke konci února 700 mil. Kč, očištěný účet byl ale ve 200mil. přebytku
13.4.2005 1000 Views

Stav účtu sociálního pojištění – Schodek sociálního pojištění byl ke konci února 700 mil. Kč, očištěný účet byl ale ve 200mil. přebytku

Účet důchodového pojištění spravovaného ČSSZ byl k 28. 2. 2005 v deficitu 1,4 miliardy korun. Ke konci letošního února plátci pojistného na důchodové pojištění zaplatili celkem 39,8 miliardy korun. Naopak na starobní, pozůstalostní a invalidní penze (tedy dávky důchodového pojištění) a na dalších výdajích souvisejících s výplatou důchodů pro jiná období ČSSZ vyplatila do konce února 41,2 miliardy Kč, tedy o 4,6 mld. Kč víc než v roce předchozím.

Za schodek důchodů v letošním roce může mimořádné zvýšení výdajů na důchody. Došlo k němu hned na začátku roku 2005, a to o 1,8 mld. Kč. Právě tuto částku musela z letošních rozpočtových prostředků ČSSZ vyplatit České poště jako doplatek zálohy na první lednové důchody.

Zálohy na důchody ČSSZ vyplácí České poště vždy pět pracovních dní před samotnou výplatou důchodu na poštovní přepážce. Zálohy na první lednové důchody tedy měly být vyplaceny v prosinci, a to z rozpočtových prostředků roku 2004. Mělo se jednat o 5,1 miliardy Kč. Na základě usnesení vlády ČR č. 1116 z 10. listopadu 2004 ale byla část těchto peněz použita na úhradu jednorázových příspěvků důchodcům. Po dohodě s Českou poštou a v souladu s výše uvedeným usnesením vlády tak ČSSZ zálohu na první lednové důchody zaplatila v prosinci 2004 pouze ve výši 3,3 mld. Kč. Zbylých 1,8 miliardy Kč doplatila České poště v lednu, a to z finančních prostředků roku 2005.

Fakt, že většinu penzí ČSSZ vyplácí právě prostřednictvím hotovostních přepážek České pošty, má tedy významný vliv na tzv. účet důchodového pojištění. V každém měsíci je dvanáct výplatních termínů důchodů, vždy v sudé dny od 2. do 24. dne v měsíci, v případě ústavů sociální péče 15. den v měsíci. Zálohu na výplatu prvních důchodů ČSSZ vyplácí České poště vždy v měsíci předchozím. V praxi to znamená, že v únoru 2005 vyplatila ČSSZ zálohy na první výplaty důchodů v březnu – celkem se jednalo o 3,7 miliardy Kč.

Účet důchodového pojištění ČSSZ „očištěný“ o výdaje, které souvisejí s jinými obdobími, tak jak je popsáno výše, byl ke konci února letošního roku v deficitu 500 milionů korun.

Na pojistném na nemocenské pojištění ČSSZ k 28. únoru letošního roku vybrala 6,1 mld. Kč, tedy 107 % příjmů stejného období loni. Výdaje na dávky nemocenského pojištění přitom činily 5,4 mld. Přebytek na dávkách nemocenského pojištění byl tak ke konci letošního února 700 milionů korun, což je o 700 milionů Kč lepší výsledek než v roce 2004.

Tzv. účet sociálního pojištění, zahrnující příjmy a výdaje na pojistné systémy (důchodové a nemocenské pojištění celkem), byl tedy ke konci února 2005 v deficitu 700 milionů korun. Očistí-li se výdaje na dávky důchodového pojištění o výdaje související s jiným obdobím, pak byl účet sociálního pojištění v přebytku, a to 200 milionů korun.

Podle prvních prognóz ČSSZ je vývoj v oblasti důchodového a nemocenského pojištění nadějný. V případě, že nedojde k zásadním výpadkům v oblasti výběru pojistného ČSSZ a ke změnám parametrů systému sociálního pojištění, přepokládá ČSSZ, že by v roce 2005 mohl být přebytek v systému sociálního pojištění vyšší než 17 miliard Kč. Reálný přebytek snížený o zálohu České poště na výplatu důchodů v prvních splatnostech roku 2006 (6 mld. Kč) by tak mohl být vyšší než 11 miliard Kč.

Optimistické prognózy ČSSZ vycházejí ze skutečnosti, že systém sociálního pojištění byl v roce 2004 v přebytku víc než 16 miliard Kč. Přebytek příjmů nad výdaji je zpravidla vyšší ve 2. pololetí, kdy se tradičně příjmy z pojistného zvyšují. Přesnější prognóza bude k dispozici na základě vývoje za 1. pololetí.

Výše uvedené prognózy se týkají pouze systému důchodového a nemocenského pojištění v kompetenci ČSSZ. Ve výdajích na sociální pojištění nejsou započteny výdaje na administraci systému. Informace ke stavu tzv. účtu sociálního pojištění za rok 2004 najdete na webových stránkách ČSSZ: www.cssz.cz/tisk/05/050126.asp.

Příjmy a výdaje na důchodové pojištění k 28. 2. 2005 (mld. Kč)
zdroj: ČSSZ Příjmy a výdaje na dávky nemocenského pojištění a ostatní dávky sociálního pojištění k 28. 2. 2005 (mld. Kč)

Previous K česko-slovenské smlouvě v oblasti důchodů
Next Poslanci podpořili rodiny s dětmi

About author

You might also like

Důchody

Vláda schválila valorizaci důchodů

Od lednové splátky důchodu v 2006 se zvýší všechny důchody (starobní, plné invalidní, částečné invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí) přiznané před 1. lednem 2006 téměř o 5 %. Průměrný starobní

Důchody

Změny od 1. ledna 2004 v důchodovém pojištění

Na základě zákona č. 425/2003 Sb. zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod i po roce 2007 Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod o 2 měsíce u

Důchody

Počet poplatníků pojistného roste rychleji než počet důchodců

Letos ke 30. září Česká správa sociálního zabezpečení evidovala celkem 1 957 299 starobních důchodců a 4 793 502 poplatníků pojistného na sociální zabezpečení. Na jednoho starobního důchodce tak přispívalo