Sociální dávky

Sociální dávky

Příspěvek rodinám prvňáčků

Na začátku školního roku se kumulují u rodin s dětmi, které začínají plnit povinnou školní docházku, mimořádné výdaje. Řada domácností se s touto zátěží těžko vyrovnává. Jedná se zejména o

Sociální dávky

Minimální příjem živnostníků

Doslechl jsem se, že jakýkoli majitel živnostenského listu, například i ten, jehož roční příjem ze živnosti po odečtení zákonných nákladů je například 10 000 Kč (nebo dokonce nemá za rok

Sociální dávky

Letní brigády se studentům více vyplatí…

Kromě školních prázdnin a dovolených je léto i časem studentských brigád. Alespoň to tak bývalo, když si studenti chtěli zlepšit svoji finanční situaci. Avšak praxe minulých let nebyla nijak potěšitelná.

Sociální dávky

Kompenzační příspěvek pro důchodce

Tím, že Poslanecká sněmovna přehlasovala veto prezidenta republiky a schválila zákon o DPH, zároveň došlo i ke schválení některých dalších opatření. Jedním z nich jsou kompenzace, které by měly u

Sociální dávky

Dobrá zpráva pro rodiče a děti

15. květen byl vyhlášen Mezinárodním dnem rodiny. Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje na tento den zajímavou a pro děti určitě lákavou akci ve spolupráci se Zoologickou zahradou v Praze.

Sociální dávky

Dávky státní sociální podpory na úřadech práce

Od 1. dubna 2004 přecházejí kompetence v oblasti státní sociální podpory z obecních úřadů obcí s rozšířenou působností na úřady práce. V Praze budou nadále působit úřady městských částí určené

Sociální dávky

Novely zákona o státní sociální podpoře účinné v roce 2004

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, který upravuje podmínky nároku na jednotlivé dávky státní sociální podpory a organizaci a řízení při poskytování těchto dávek,

Sociální dávky

Změny od 1. ledna 2004 v systému dávek státní sociální podpory

Na základě zákona č. 453/2003 Sb. – převod kompetencí v oblasti státní sociální podpory z obecních úřadů obcí s rozšířenou působností na úřady práce V Praze nadále patří tyto kompetence