Příspěvek rodinám prvňáčků
13.12.2004 2185 Views

Příspěvek rodinám prvňáčků

Na začátku školního roku se kumulují u rodin s dětmi, které začínají plnit povinnou školní docházku, mimořádné výdaje. Řada domácností se s touto zátěží těžko vyrovnává. Jedná se zejména o nákup školních pomůcek a potřeb, ale také o oblečení pro děti apod.

Součástí programového prohlášení vlády je podpora rodinné politiky. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) proto na základě rozhodnutí kabinetu vypracovalo návrh na zavedení jednorázové dávky v rámci státní sociální podpory ve výši 1000 Kč, jejímž prostřednictvím by tak stát přispěl rodinám prvňáčků. Podmínkou vyplacení této dávky bude zápis dítěte do 1. třídy základní školy, nedojde-li do stanoveného termínu k odkladu povinné školní docházky.

Návrh zákona by měl nabýt účinnosti tak, aby nárok na tuto dávku mohly úřady poprvé posoudit k 1. červnu 2005. Dávku by pak rodiny prvňáčků mohly čerpat v průběhu července a srpna 2005 a stejně by tomu bylo i u žáků 1. tříd ZŠ v dalších letech.

Vzhledem k tomu, že si zavedení a vyplácení této dávky vyžádá zhruba 92,5 mil. Kč, bude potřeba o tuto částku navýšit rozpočet MPSV na příští rok. V opačném případě by se resort práce a sociálních věcí, jehož rozpočet je velmi napjatý, mohl v roce 2005 potýkat s finančními problémy.

Previous Stáří je dar
Next Nový zákon o nemocenském pojištění - Navrhovaná právní úprava může být pro zaměstnavatele poměrně výhodná

About author

You might also like

Sociální dávky

Státní sociální podpora – Letáky MPSV

Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto zákona se poskytují následující dávky: ● přídavek na dítě, ●

Sociální dávky

Návrh na řešení v oblasti bydlení

Dne 2. února 2005 schválila vláda návrhy věcných záměrů zákonů o životním minimu a hmotné nouzi, které předložilo Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV). Na základě této nové právní úpravy

Sociální dávky

Systém sociální péče bude v souladu s právem EU a zároveň více chráněn

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) odeslalo vládě návrhy novel zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a novely zákona č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů