Příspěvek rodinám prvňáčků
13.12.2004 2276 Views

Příspěvek rodinám prvňáčků

Na začátku školního roku se kumulují u rodin s dětmi, které začínají plnit povinnou školní docházku, mimořádné výdaje. Řada domácností se s touto zátěží těžko vyrovnává. Jedná se zejména o nákup školních pomůcek a potřeb, ale také o oblečení pro děti apod.

Součástí programového prohlášení vlády je podpora rodinné politiky. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) proto na základě rozhodnutí kabinetu vypracovalo návrh na zavedení jednorázové dávky v rámci státní sociální podpory ve výši 1000 Kč, jejímž prostřednictvím by tak stát přispěl rodinám prvňáčků. Podmínkou vyplacení této dávky bude zápis dítěte do 1. třídy základní školy, nedojde-li do stanoveného termínu k odkladu povinné školní docházky.

Návrh zákona by měl nabýt účinnosti tak, aby nárok na tuto dávku mohly úřady poprvé posoudit k 1. červnu 2005. Dávku by pak rodiny prvňáčků mohly čerpat v průběhu července a srpna 2005 a stejně by tomu bylo i u žáků 1. tříd ZŠ v dalších letech.

Vzhledem k tomu, že si zavedení a vyplácení této dávky vyžádá zhruba 92,5 mil. Kč, bude potřeba o tuto částku navýšit rozpočet MPSV na příští rok. V opačném případě by se resort práce a sociálních věcí, jehož rozpočet je velmi napjatý, mohl v roce 2005 potýkat s finančními problémy.

Previous Stáří je dar
Next Nový zákon o nemocenském pojištění - Navrhovaná právní úprava může být pro zaměstnavatele poměrně výhodná

About author

You might also like

Sociální dávky

Vyšší příspěvek pro zdravotně postižené

Od začátku příštího roku budou lidé, kteří pobírají příspěvek na provoz motorového vozidla a individuální dopravu, dostávat až o 776 Kč více. Rozhodl o tom místopředseda vlády a ministr práce

Sociální dávky

Okruh společně posuzovaných osob

Manžel je Němec a žije a pracuje v Německu. Já se svým osmnáctiletým synem, který studuje, bydlím v Čechách. Spolu s manželem čekáme ještě další dítě. Z důvodu sňatku s

Sociální dávky

Rodiče mohou žádat i o dávky sociální potřebnosti

Od 1. února 2006 mohou děti starší 3 let, o které rodič osobně celodenně a řádně pečuje, navštěvovat mateřskou školu nebo obdobné zařízení každý den, a to maximálně na čtyři