Příspěvek na provoz motorového vozidla se zvýší
15.12.2005 3316 Views

Příspěvek na provoz motorového vozidla se zvýší

Od ledna 2006 budou lidé, kteří pobírají příspěvek na provoz motorového vozidla, dostávat až o 776 Kč více. Rozhodl o tom místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach.

Stát vyplácí občanům se zdravotním postižením příspěvek na provoz motorového vozidla od roku 1990, kdy se skokově zvýšila cena benzinu z 8 Kč na 16 Kč.

V roce 1998 byla stanovena výše příspěvku na 5 624 Kč ročně pro vlastníka nebo držitele vozidla dopravujícího osobu s II. stupněm mimořádných výhod (průkaz ZTP) a na 9 124 Kč pro vlastníka nebo držitele vozidla dopravujícího osobu s III. stupněm mimořádných výhod (průkaz ZTP/P).

V dávce je zahrnut jak příspěvek na úhradu spotřebovaných pohonných hmot, tak i příspěvek na pojištění zákonné odpovědnosti za provoz motorového vozidla. Pokud dotyčný najezdí více než 9 000 km ročně, dostává ještě za každých dalších započatých 500 km částku navíc – v případě, že je držitelem průkazu ZTP, 200 Kč, a pokud je držitelem průkazu ZTP/P, 400 Kč.

Nově bude příspěvek na provoz motorového vozidla pro osoby s průkazem ZTP činit 6 000 Kč. Držitelé průkazu ZTP/P budou dostávat příspěvek ve výši 9 900 Kč ročně. Pokud jsou vlastníky nebo držiteli jednostopého motorového vozidla, bude činit příspěvek pro osoby s průkazem ZTP 2 300 Kč a pro držitele průkazu ZTP/P 4 200 Kč.

Na zvýšení příspěvku bude potřeba uvolnit 96 mil. Kč. Tuto částku pokryje MPSV plně ze svých zdrojů. Příspěvek na provoz motorového vozidla je nejčastěji poskytovanou dávkou. Jejím cílem je podpořit mobilitu osob se zdravotním postižením. V roce 2004 stát vyplatil 203 226 těchto dávek v celkové výši 1,214 mld. Kč.

Vyhláška zároveň zvyšuje příspěvek na individuální dopravu těžce zdravotně postiženým občanům, kteří se pravidelně individuálně dopravují a nejsou vlastníky nebo provozovateli motorového vozidla. Od nového roku tato částka vzroste o 500 Kč a bude činit 6 500 Kč na kalendářní rok.

Beránková Kateřina, Bc.
tisková mluvčí MPSV

Previous Děti do ústavu nepatří
Next Změny právních předpisů od ledna 2006

About author

You might also like

Sociální dávky

Poslanci rozhodli o ochraně sociálního systému ČR

Občanům Evropské unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří se stanou neodůvodnitelnou zátěží pro český systém sociální péče, bude moci být od příštího roku zrušeno povolení k přechodnému pobytu. Rozhodla o

Sociální dávky

Systém sociální péče bude v souladu s právem EU a zároveň více chráněn

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) odeslalo vládě návrhy novel zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a novely zákona č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů

Sociální dávky

Okruh společně posuzovaných osob

Manžel je Němec a žije a pracuje v Německu. Já se svým osmnáctiletým synem, který studuje, bydlím v Čechách. Spolu s manželem čekáme ještě další dítě. Z důvodu sňatku s