Poslanci podpořili rodiny s dětmi
5.5.2005 1176 Views

Poslanci podpořili rodiny s dětmi

Poslanecká sněmovna přehlasovala Senát a schválila novelu zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, která se týká nároku na rodičovský příspěvek.

Od 1. ledna 2006 budou mít podle uvedené právní úpravy rodiče, kteří pobírají rodičovský příspěvek, možnost umístit své dítě starší tří let do mateřské školy nebo obdobného zařízení na 4 hodiny denně, aniž by ztratili nárok na tuto dávku.

Pro děti mladší tří let zůstává možnost navštěvovat jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení po dobu pěti dnů v kalendářním měsíci. Nezměněna zůstává také možnost navštěvovat uvedená zařízení v rozsahu 4 hodin denně, existují-li u dítěte nebo rodičů závažné zdravotní důvody.

Další změnou, kterou přináší tento zákon, je možnost výplaty rodičovského příspěvku ženě, která je ve výkonu vazby a má u sebe dítě, o které se stará. Dosavadní úprava umožňuje výplatu této dávky jen ženě, která je ve výkonu trestu odnětí svobody.

Novelu musí ještě podepsat prezident.

Previous Stav účtu sociálního pojištění - Schodek sociálního pojištění byl ke konci února 700 mil. Kč, očištěný účet byl ale ve 200mil. přebytku
Next Příspěvek při péči o osobu blízkou bude vyšší

About author

You might also like

Sociální dávky

Nárok na přídavek na dítě a rodičovský příspěvek

Obracím se na vás s následujícím dotazem. Jsem na mateřské dovolené (synovi je 2,5 roku). V říjnu minulého roku se mi narodil druhý syn. Před mateřskou dovolenou jsem nebyla zaměstnaná,

Sociální dávky

Náhrady za ztrátu na výdělku v souvislosti s pracovním úrazem a nemocí z povolání budou vyšší

Od 1. ledna 2006 se zvýší průměrný výdělek, ze kterého se odvozuje výše náhrady za ztrátu na výdělku, a to o 5 %. Rozhodla o tom vláda. Ze zvýšeného průměrného

Sociální dávky

Změny sociálních dávek

Poslanecká sněmovna schválila dne 21. 12. 2005 návrhy zákona o životním a existenčním minimu, zákona o pomoci v hmotné nouzi a zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s