Počet poplatníků pojistného roste rychleji než počet důchodců
17.10.2005 1386 Views

Počet poplatníků pojistného roste rychleji než počet důchodců

Letos ke 30. září Česká správa sociálního zabezpečení evidovala celkem 1 957 299 starobních důchodců a 4 793 502 poplatníků pojistného na sociální zabezpečení. Na jednoho starobního důchodce tak přispívalo 2,45 poplatníků. V praxi to znamená, že na jednoho starobního důchodce přispívalo více poplatníků pojistného než před čtyřmi lety.

Všech důchodců, tedy kromě penzistů starobních i lidí pobírajících penze invalidní a pozůstalostní, bylo ke 30. 9. 2005 celkem 2 631 838. To znamená, že na jednoho důchodce přispívalo 1,82 poplatníků pojistného. Stejně tak tomu bylo v září 2001. Pojistné na sociální zabezpečení musí platit OSVČ a organizace – ty jej platí i za své zaměstnance.

Od září 2001 do září 2005 tedy celkem přibylo 94 387 poplatníků pojistného. A to zejména proto, že přibývá osob samostatně výdělečně činných (OSVČ), kteří si samostatnou výdělečnou činností skutečně vydělávají – viz http://www.cssz.cz/tisk/05/051014.asp.

Počet starobních důchodců přitom v daném období vzrostl jen o 29 889 lidí. V praxi to znamená, že počet poplatníků pojistného roste rychleji než počet starobních důchodců.

Sociální systém České republiky je založený na principu solidarity, který spolehlivě funguje ve všech vyspělých státech světa. Zdraví lidé tak platbami pojistného pomáhají dlouhodobě nemocným, mladí zase starým. O sociální pojištění se stará Česká správa sociálního zabezpečení. Jak říká její ústřední ředitel Jiří Hoidekr:„Vývoj ukazuje, že stávající systém sociálního pojištění je stabilní a bude takový, jak vyplývá z dostupných analýz, ještě dvacet let .“

V září 2005 se Česká správa sociálního zabezpečení starala o záležitosti celkem 7 685 477 klientů. A to po stránce výplaty dávek důchodového pojištění (starobní, pozůstalostní a invalidní důchody), výplaty dávek nemocenského pojištění (nemocenské, příspěvek na ošetřování člena rodiny, peněžitá pomoc v mateřství, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství) a v neposlední řadě vybírala pojistné na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti. Peníze, které ČSSZ na pojistném vybere, tvoří cca. 39 % příjmu státního rozpočtu.

Previous Vláda schválila Národní koncepci rodinné politiky
Next O příplatek politickým vězňům z let 1948-89 mohou žádat nové skupiny lidí

About author

You might also like

Důchody

Jak je to s důchodovým pojištěním ve skutečnosti

S koncem roku, jak už to bývá, se opět vyrojily nejrůznější úvahy na téma důchodová reforma. Tak se dozvídáme, že důchodový systém bude od poloviny století v deficitu, a dokonce

Důchody

ČSSZ je špičkovou evropskou institucí

Kdo se zúčastnil začátkem října slavnostního setkání u příležitosti 15 let České správy sociálního zabezpečení v Top hotelu Praha, slyšel samá slova chvály. Evropský komisař pro zaměstnanost, sociální věci a

Důchody

Povinnosti pracujících důchodců

Pracující důchodci jsou povinni platit pojistné a daňě. Základní údaje o platbách pojistného a o daňové povinnosti pracujících důchodců včetně daňového přiznání jssou obsahem totoho příspěvku. Platby pojistného Je-li poživatel