Počet poplatníků pojistného roste rychleji než počet důchodců
17.10.2005 1491 Views

Počet poplatníků pojistného roste rychleji než počet důchodců

Letos ke 30. září Česká správa sociálního zabezpečení evidovala celkem 1 957 299 starobních důchodců a 4 793 502 poplatníků pojistného na sociální zabezpečení. Na jednoho starobního důchodce tak přispívalo 2,45 poplatníků. V praxi to znamená, že na jednoho starobního důchodce přispívalo více poplatníků pojistného než před čtyřmi lety.

Všech důchodců, tedy kromě penzistů starobních i lidí pobírajících penze invalidní a pozůstalostní, bylo ke 30. 9. 2005 celkem 2 631 838. To znamená, že na jednoho důchodce přispívalo 1,82 poplatníků pojistného. Stejně tak tomu bylo v září 2001. Pojistné na sociální zabezpečení musí platit OSVČ a organizace – ty jej platí i za své zaměstnance.

Od září 2001 do září 2005 tedy celkem přibylo 94 387 poplatníků pojistného. A to zejména proto, že přibývá osob samostatně výdělečně činných (OSVČ), kteří si samostatnou výdělečnou činností skutečně vydělávají – viz http://www.cssz.cz/tisk/05/051014.asp.

Počet starobních důchodců přitom v daném období vzrostl jen o 29 889 lidí. V praxi to znamená, že počet poplatníků pojistného roste rychleji než počet starobních důchodců.

Sociální systém České republiky je založený na principu solidarity, který spolehlivě funguje ve všech vyspělých státech světa. Zdraví lidé tak platbami pojistného pomáhají dlouhodobě nemocným, mladí zase starým. O sociální pojištění se stará Česká správa sociálního zabezpečení. Jak říká její ústřední ředitel Jiří Hoidekr:„Vývoj ukazuje, že stávající systém sociálního pojištění je stabilní a bude takový, jak vyplývá z dostupných analýz, ještě dvacet let .“

V září 2005 se Česká správa sociálního zabezpečení starala o záležitosti celkem 7 685 477 klientů. A to po stránce výplaty dávek důchodového pojištění (starobní, pozůstalostní a invalidní důchody), výplaty dávek nemocenského pojištění (nemocenské, příspěvek na ošetřování člena rodiny, peněžitá pomoc v mateřství, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství) a v neposlední řadě vybírala pojistné na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti. Peníze, které ČSSZ na pojistném vybere, tvoří cca. 39 % příjmu státního rozpočtu.

Previous Vláda schválila Národní koncepci rodinné politiky
Next O příplatek politickým vězňům z let 1948-89 mohou žádat nové skupiny lidí

About author

You might also like

Důchody

Stav účtu sociálního pojištění – Schodek sociálního pojištění byl ke konci února 700 mil. Kč, očištěný účet byl ale ve 200mil. přebytku

Účet důchodového pojištění spravovaného ČSSZ byl k 28. 2. 2005 v deficitu 1,4 miliardy korun. Ke konci letošního února plátci pojistného na důchodové pojištění zaplatili celkem 39,8 miliardy korun. Naopak

Důchody

Starobní důchod

Otázky a odpovědi I Která vyhláška či zákon stanovuje možnost přivýdělku při starobním důchodu? Problematiku souběhu starobního důchodu s příjmem z výdělečné činnosti upravuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém

Důchody

Od května začnou lidé dostávat zvýšené důchody pro bezmocnost

Od května začnou důchodci, kteří jsou částečně, převážně nebo úplně bezmocní dostávat vyšší důchody. Nařízením vlády č. 664/2004 Sb., se totiž od ledna letošního roku zvýšily částky životního minima a