O příplatek politickým vězňům z let 1948-89 mohou žádat nové skupiny lidí
2.11.2005 1388 Views

O příplatek politickým vězňům z let 1948-89 mohou žádat nové skupiny lidí

Na příplatek k důchodu politickým vězňům z období komunistického režimu a pozůstalým po nich má od 1. listopadu 2005 nárok více lidí.

Podle vládního nařízení č. 405/2005 Sb., které změnilo původní nařízení č. 622/2004 Sb., o něj mohou nově žádat další tři okruhy osob: ● lidé, kteří byli nezákonně zbaveni osobní svobody a poté rehabilitováni podle § 33 odst. 2 zákona č. 119/1990 Sb., ● sirotci, kterým v době, kdy jejich rodič ve věznění zemřel, ještě nebylo 18 let a nyní pobírají důchod z českého důchodového pojištění, ● vdovy či vdovci, kteří po politických vězních nepobírají vdovský či vdovecký důchod proto, že jiný vyplácený důchod přesahoval hranici nejvyšší výměry úhrnu důchodů podle předpisů účinných před 1. lednem 1996.

Příplatek 50 Kč za každý započatý měsíc věznění náleží těm občanům České republiky, kteří byli v období komunistického režimu (1948 – 1989) z politických důvodů odsouzeni k trestu odnětí svobody, trest alespoň zčásti vykonali, později byli rehabilitováni a nyní z českého důchodového pojištění pobírají starobní nebo plný invalidní důchod. Nárok na příplatek 25 Kč za každý započatý měsíc věznění mají vdovy a vdovci, kteří po vězněných osobách pobírají z českého důchodového pojištění vdovský či vdovecký důchod či nově výše uvedený třetí okruh osob. Sirotci po politickém vězni, kteří pobírají důchod z českého důchodového pojištění, mají za každý započatý měsíc věznění nárok na příplatek 20 Kč.

Ke 30. září 2005 uvedený příplatek dostávalo 7 845 bývalých politických vězňů či vdov a vdovců po těchto lidech a celkem si tyto příplatky vyžádaly 122 milionů korun.

O příplatek je třeba písemně požádat orgán, který důchod vyplácí. Například Česká správa sociálního zabezpečení spravuje věci více než 2 milionů 631 tisíc důchodců. Lidé, kteří mají na příplatek k důchodu nárok, ho dostávají měsíčně stejným způsobem a ve stejných termínech jako důchod. Více informací je možné nalézt na webových stránkách ČSSZ na adrese http://www.cssz.cz/duchodove/pripl_pol_vezn.asp. Zde mohou žadatelé rovněž získat potřebný formulář:
– http://www.cssz.cz/tiskopisy/zadost_priplatek.doc .

Previous Počet poplatníků pojistného roste rychleji než počet důchodců
Next V Praze proběhne mezinárodní konference o rodině

About author

You might also like

Důchody

Příplatek k důchodu budou dostávat i vdovy a vdovci, jejichž partneři byli vezněni komunistickým režimem

Vdovy a vdovci, jejichž partneři byli během komunistického režimu neprávem vězněni a kteří nepobírají vdovský nebo vdovecký důchod jen proto, že jejich přímý důchod dosáhl před rokem 1996 tehdy stanoveného

Důchody

Vláda schválila valorizaci důchodů

Od lednové splátky důchodu v 2006 se zvýší všechny důchody (starobní, plné invalidní, částečné invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí) přiznané před 1. lednem 2006 téměř o 5 %. Průměrný starobní

Důchody

Na částečný invalidní důchod už nemá vliv výše výdělku

Od letošního února si mohou lidé, kteří pobírají částečný invalidní důchod, k němu přivydělat libovolnou částku. Zákon č. 24/2006 Sb., který změnil zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, a