Neplacení pojistného se nevyplácí – důsledky úniků v placení pojistného na sociální zabezpečení
14.4.2004 1320 Views

Neplacení pojistného se nevyplácí – důsledky úniků v placení pojistného na sociální zabezpečení

Snahy neplatit pojistné na sociální zabezpečení nebo je platit v minimální výši mají několik podob. Zaměstnanci – často v tiché dohodě se zaměstnavateli – dávají přednost výplatě pouze oficiální minimální mzdy, z níž je jim sráženo pojistné, a dalšímu (neoficiálnímu) příjmu, který dostanou vlastně „na dlaň“.

Osoby samostatně výdělečně činné se zase při stanovení vyměřovacího základu snažily jeho výši vykázat v takové částce, aby nebyly účastny důchodového pojištění a nemusely platit pojistné vůbec nebo pouze z minimální částky. Počínaje letošním rokem k tomu můžeme přidat záměr neplatit pojistné, třebaže k tomu osoba samostatně výdělečně činná vykonávající tuto činnost jako hlavní bude vždy povinna – kromě dalších rizik jí hrozí penále, které může narůst do hrozivých rozměrů.

Obě takto popsané skupiny si patrně neuvědomují, že tím ohrožují svůj nárok na důchod, nebo si alespoň jeho budoucí výši snižují. Nelze to označit jinak, než jako nezodpovědnost, a to tím spíše, má-li být na jejich důchod odkázána jejich rodina a v nejsmutnějších případech jejich pozůstalí.
Je asi všeobecně známo, že mezi podmínky nároku na starobní důchod patří získání alespoň 25 let doby důchodového pojištění. Rozčarování někdy nastává v případě plné nebo částečné invalidity, popřípadě úmrtí v předdůchodovém věku: nejde-li o pracovní úraz nebo nemoc z povolání, je třeba i v těchto případech splnit podmínku potřebné doby důchodového pojištění. Ta činí u osob starších 28 let dobu alespoň pěti let takového pojištění, a to získaných v posledních deseti letech před vznikem příslušného stupně invalidity nebo před úmrtím. Jestliže tato podmínka splněna není, nelze přiznat nejen plný nebo částečný invalidní důchod, ale ani důchod vdovský, vdovecký nebo sirotčí.

I když pak nárok na důchod vznikne, jeho výše může činit málo lákavou částku. To lze dokumentovat na následujících třech příkladech, jako by byl starobní nebo plný invalidní důchod přiznáván právě od dnešního dne:
● V prvním případě má občan po celou dobu rozhodného období, tedy v letech 1986 až 2003, příjem ve výši průměrné mzdy. Získal-li celkem 40 let důchodového pojištění, bude jeho důchod činit 7489 Kč měsíčně, získal-li pouze 25 let, bude výše důchodu 5172 Kč.
● V druhém případě si občan nechal vyplácet od roku 1993 pouze minimální mzdu. Při 40 letech pojištění bude výše činit 6201 Kč, při 25 letech pouze 4367 Kč.
● Ve třetím případě platila osoba samostatně výdělečně činná od roku 1993 pojistné pouze z minimálního vyměřovacího základu. Při 40 letech pojištění bude výše činit 5881 Kč, při 25 letech 4167 Kč.

Obdobné následky mají snahy vyhnout se placení patřičných částek pojistného i v oblasti nemocenského pojištění; přitom nezapomínejme, že mezi tyto dávky patří i peněžitá pomoc v mateřství, neboli lidově „placená mateřská“.

Hofman Jiří
náměstek ministra
úsek pro oblast sociálního pojištění
a příjmové politiky

Previous Dávky státní sociální podpory na úřadech práce
Next Vyšší důchody po vstupu do EU

About author

You might also like

Důchody

Příplatek k důchodu budou dostávat i vdovy a vdovci, jejichž partneři byli vezněni komunistickým režimem

Vdovy a vdovci, jejichž partneři byli během komunistického režimu neprávem vězněni a kteří nepobírají vdovský nebo vdovecký důchod jen proto, že jejich přímý důchod dosáhl před rokem 1996 tehdy stanoveného

Důchody

Povinnosti pracujících důchodců

Pracující důchodci jsou povinni platit pojistné a daňě. Základní údaje o platbách pojistného a o daňové povinnosti pracujících důchodců včetně daňového přiznání jssou obsahem totoho příspěvku. Platby pojistného Je-li poživatel

Důchody

Jednání o důchodové reformě pokračují

Představitelé pěti politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně se zatím nedohodli na znění dohody, která by měla položit základy důchodové reformy. Jednání proto budou dále pokračovat. Poslední zasedání zástupců politických