Nemocenská

Nemocenská

ČSSZ odhalila zfalšované neschopenky

Přepsané datum vystavení a datum ukončení pracovní neschopnosti na tzv. neschopence zjistila zaměstnankyně OSSZ Benešov. Šlo o tiskopis mladého muže, který si tak chtěl neoprávněně prodloužit pracovní neschopnost, příjem nemocenské

Nemocenská

Nový zákon o nemocenském pojištění – Navrhovaná právní úprava může být pro zaměstnavatele poměrně výhodná

V současné době nemocenské pojištění jako celek plní sice svou základní sociální funkci, ale obsahuje řadu závažných i méně významných problémů. V některých případech neplní systém důsledně svůj cíl (přiměřenou

Nemocenská

Nový zákon o nemocenském pojištění

Ministerstvo práce a sociálních věcí rozeslalo jednotlivým resortům k připomínkám návrh zákona o nemocenském pojištění. V současné době nemocenské pojištění jako celek plní sice svou základní sociální funkci, ale obsahuje

Nemocenská

Dohoda o pracovní činnosti

Moje dcera má podepsanou smlouvu o dohodě o pracovní činnosti. Má nárok na dovolenou a na nemocenskou? Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) zakládá účast na nemocenském pojištění v těch kalendářních

Nemocenská

Peněžitá pomoc v mateřství

Z čeho a jakým způsobem se dnes vypočítává peněžitá pomoc v mateřství? Změnilo se něco při jejím výpočtu podle novely zákona o nemocenském pojištění? Peněžitá pomoc v mateřství se vypočítává

Nemocenská

Rozhodné období pro výpočet dávky nemocenské

Od 1. ledna 2004 se prodloužilo rozhodné období pro výpočet nemocenské. Jak to tedy je dnes s výpočtem nemocenské a jak se počítá s dobou, kdy jsem například byl (v

Nemocenská

Nemocenská a zdravotní péče v EU

Pokud se český občan rozhodne pracovat v některé členské zemi Evropské unie, bude tam také odvádět sociální pojištění a bude podléhat právním předpisům tohoto členského státu Tam bude také přirozeně

Nemocenská

Zneužívání nemocenské musí skončit – věcný záměr nového zákona o nemocenském pojištění

Nová právní úprava v oblasti nemocenského pojištění je velmi potřebná. Současný systém je nevyhovující. Příjmová solidarita je příliš vysoká a systém nemá dostatečné vnitřní ani vnější mechanismy, které by bránily

Nemocenská

Změny od 1. ledna 2004 v systému nemocenského pojištění

Na základě zákona č. 421/2003 Sb. – prodlužuje se rozhodné období pro zjišťování vyměřovacího základu pro výpočet dávek nemocenského pojištění z dosavadního kalendářního čtvrtletí na 12 kalendářních měsíců Toto opatření