Náš sociální systém bude chráněn
14.12.2005 1604 Views

Náš sociální systém bude chráněn

Občanům Evropské unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří se stanou neodůvodnitelnou zátěží pro český systém sociální péče, bude moci být od příštího roku zrušeno povolení k přechodnému pobytu. Rozhodla o tom Poslanecká sněmovna. Novou právní úpravu musí ještě posoudit Senát a schválit prezident.

Česká republika je už více než rok členem Evropské unie. Musí tedy mimo jiné respektovat právo EU. V praxi to znamená, že občané členských států Evropské unie mají stejná práva jako občané ČR. Pokud tedy v České republice legálně pracuje občan členského státu, a přispívá tak do sociálního systému ČR, může také čerpat sociální dávky.

Pokud ale cizinec v ČR nepracuje a pouze čerpá sociální dávky, může za určitých podmínek představovat pro ČR neodůvodnitelnou zátěž. V tom případě je na obecním úřadu s rozšířenou působností, aby posoudil a rozhodl, zda tento člověk skutečně zatěžuje sociální systém. Rozhodnutí musí padnout na základě přesně stanoveného bodového ohodnocení, kdy se posuzuje například délka legálního pobytu dané osoby na území ČR, doba, po kterou tato osoba přispívala do systému sociálního pojištění, nebo získaná kvalifikace.

Takové rozhodnutí je pak důvodem k odejmutí oprávnění k pobytu na území ČR. Tuto skutečnost musí obecní úřad sdělit příslušnému útvaru Policie ČR, která situaci znovu pečlivě přezkoumá. Mimo jiné musí posoudit, zda je rozhodnutí o odnětí oprávnění k pobytu na území ČR přiměřené z hlediska zásahu do soukromého nebo rodinného života cizince. Samo označení osoby za neodůvodnitelnou zátěž nemá za následek odejmutí právem přiznaných sociálních dávek, takový důsledek má až odejmutí oprávnění k pobytu.

Pokud policie rozhodne o ukončení pobytu, vydá cizinci výjezdní příkaz, ve kterém bude stanoveno, dokdy musí dotyčný z ČR vycestovat.

Previous Přípravy na důstojné stárnutí
Next Státní sociální podpora - Letáky MPSV

About author

You might also like

Sociální dávky

Příspěvek na provoz motorového vozidla se zvýší

Od ledna 2006 budou lidé, kteří pobírají příspěvek na provoz motorového vozidla, dostávat až o 776 Kč více. Rozhodl o tom místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Zdeněk

Sociální dávky

Novely zákona o státní sociální podpoře účinné v roce 2004

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, který upravuje podmínky nároku na jednotlivé dávky státní sociální podpory a organizaci a řízení při poskytování těchto dávek,

Sociální dávky

Vyšší příspěvek pro zdravotně postižené

Od začátku příštího roku budou lidé, kteří pobírají příspěvek na provoz motorového vozidla a individuální dopravu, dostávat až o 776 Kč více. Rozhodl o tom místopředseda vlády a ministr práce