MPSV a Člověk v tísni pomáhají v Namibii
13.1.2006 3886 Views

MPSV a Člověk v tísni pomáhají v Namibii

V únoru 2004 založila společnost Člověk v tísni komunitní centrum a chráněnou dílnu „Wake Centre“ ve městě Keetmanshoop na jihu Namibie. Zatímco komunitní část centra poskytuje psychosociální podporu a je zázemím pro sociální program, školení a osvětovou činnost, dílna nabízí výdělek v průměru padesáti lidem, většinou ženám ze slumu v předměstské čtvrti Tseiblaagte pocházejícím z rodin postižených chudobou a HIV/AIDS.

Pětiletý projekt probíhá v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, které je i jeho zadavatelem a na realizaci této rozvojové spolupráce vyčlenilo celkem 28 429 000 Kč. Prostředky poskytne v období od července 2003 do prosince 2008.

Spuštění komunitního centra předcházelo zmapování potřeb cílových skupin provedené v roce 2003. Tehdy také začal ve spolupráci s namibijským ministerstvem zdravotnictví a sociálních služeb program psychosociální podpory rodin postižených HIV/AIDS a TBC. Jedná se především o poskytování sirotčích dávek, zpětné umisťování dětí z postižených rodin do škol apod. Ve spolupráci s místním výukovým centrem byl spuštěn kurz šití pro pokročilé zaměřený na tradiční dekorační techniky kmene Namů.

Projekt se dělí na čtyři hlavní odvětví:
1. Chráněná dílna
Pracuje zde v průměru padesát lidí, kteří vyrábějí vycpávané a šité hračky, předměty z korálků a ze skořápek pštrosích vajec, látkové tašky a potahy na polštáře s tradičními vzory atd. Dílna tak svou činností přispívá i k rozvoji regionálních tradičních řemesel.

Výrobky z chráněné dílny zaměstnávající lidi z rodin postižených chudobou i HIV/AIDS se prodávají v Namibii i v České republice. Roční obrat z prodeje výrobků činí v současné době téměř 500 000 Kč. Prostředky získané z prodeje výrobků jsou použity výhradně na provozní náklady chráněné dílny, konkrétně na platy jejích zaměstnanců a na nákup materiálu.

2. Sociální práce
Cílem této části projektu, na které se spolupodílí i namibijské ministerstvo zdravotnictví, je zpřístupnit lidem žijícím s HIV/AIDS státní sociální podporu. Společnost Člověk v tísni zaměstnává dva sociální pracovníky, kteří pomáhají zejména sirotkům a rizikovým dětem z rodin postižených HIV/AIDS, TBC nebo zanedbávaným dětem. Zajišťují individuální a rodinné poradenství, vyřizování sirotčích dávek, adopce dětí osiřelých v důsledku HIV/AIDS a TBC a umístění sirotků a ohrožených dětí do dočasné ochranné péče. Sociální pracovníci asistují také při zpětném umístění dětí do škol po přerušení školní docházky z psychosociálních či ekonomických důvodů.

3. Komunitní práce
Komunitní centrum („Wake Centre“) nabízí program mimoškolních aktivit rizikovým dětem a pořádá pravidelně schůzky regionální Komise pro boj s HIV/AIDS a Komise pro pomoc sirotkům a rizikovým dětem. Centrum rovněž poskytuje zázemí pro provoz komunitního sdružení dobrovolníků. Společnost Člověk v tísni pořádá každoročně při příležitosti mezinárodního dne věnovaného boji s HIV/AIDS (1. prosince) kampaň zaměřenou na prevenci HIV/AIDS.

4. Psychologická podpora
Tato podpora spočívá v individuálním a skupinovém poradenství. Podpůrná skupina se schází jednou týdně a pomáhá lidem žijícím s HIV/AIDS a dobrovolníkům, kteří s lidmi nakaženými virem HIV pracují. V rámci skupiny se účastníci dělí o své zkušenosti, sdílejí informace a vzájemně se podporují.

Previous Změny v oblasti sociálního zabezpečení v roce 2006
Next 267 lidí by mělo letos oslavit 100 let, zvýší se jim důchod

About author

You might also like

Sorry, no posts were found.