Letní brigády se studentům více vyplatí…
10.6.2004 1174 Views

Letní brigády se studentům více vyplatí…

Kromě školních prázdnin a dovolených je léto i časem studentských brigád. Alespoň to tak bývalo, když si studenti chtěli zlepšit svoji finanční situaci. Avšak praxe minulých let nebyla nijak potěšitelná. Studenti se často domluvili s nějakým „podnikavým podnikatelem“, že je zaměstná přes léto „načerno“, tedy bez řádné pracovní smlouvy, bez povinnosti platit daně a pojištění a také bez odpovědnosti za dodržování bezpečnosti práce.

Mnozí to takto praktikovali rok co rok, aniž by si dělali nějaké starosti, co bude, až dokončí školu. Dostudovali, a když práci hned po studiu nenašli, opět si s tím těžkou hlavu nedělali. Vždyť se o ně stát postará, úřad práce jim bude hezky platit šest měsíců podporu v nezaměstnanosti v době jejich posledních „prodloužených prázdnin“. Z iniciativy Ministerstva práce a sociálních věcí by se však letos měla situace zásadně změnit.

Letní brigády sjednané na základě řádných pracovních smluv podle zákoníku práce, které zajis-tí daňovou a pojistnou povinnost a také odpovědnost za bezpečnost práce, by se měly studentům vyplatit hned ze dvou důvodů. Jednak se příjem ze studentské brigády zaúčtovaný v měsících červenec a srpen nebude považovat za rozhodný příjem pro nárok na dávky státní sociální podpory. Novela zákona se uplatní pro sociální příplatek a příspěvek na bydlení náležející od 1. července 2004 a pro přídavek na dítě náležející od 1. října 2004. Uzavírání řádných pracovních smluv by mělo být tedy i v zájmu rodičů těchto studujících nezaopatřených dětí. Pro upřesnění je třeba říci, že u příjmů ze závislé činnosti se nezapočítávají tzv. „čisté“ příjmy, které zaměstnavatel zaúčtuje nezaopatřenému dítěti v uvedených měsících. Příjmy z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti nezaopatřeného dítěte se nezapočítávají ve výši odpovídající částce 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za podmínky, že tato činnost trvala po celý kalendářní měsíc v době školních prázdnin.

Druhým důvodem je situace, do které se mohou dostat absolventi škol po letošních prázdninách. Nezaměstnaní absolventi škol evidovaní na úřadech práce nebudou mít totiž automatický nárok na podporu, pokud nesplní základní podmínku. Jako všichni ostatní budou muset mít v posledních třech letech odpracováno alespoň 12 měsíců. Do odpracované doby se absolventům budou započítávat veškeré řádné pracovní poměry, které budou zakládat účast na sociálním pojištění (pracovní poměry, dohody o pracovní činnosti atd.). Stejná pravidla platí například pro absolventy v Německu. Obdobná situace je i jinde v Evropě. Například podpora v nezaměstnanosti pro mladé Dány a Finy je podmíněna jejich účastí v rekvalifikačním kurzu.

Naše úřady práce už dnes oslovují různé zaměstnavatele a zjišťují, zda jsou ochotni a schopni přijmout absolventy na praxi. Absolventa se pak snaží umístit do profese, která odpovídá jeho zaměření. Mzda absolventa na této dotované praxi se skládá ze dvou částí. Jednu dostává ve formě finančního příspěvku od úřadu práce a druhou od zaměstnavatele. Na výši finančního příspěvku se dohodne úřad práce se zaměstnavatelem. Maximální délka absolventské praxe je 12 měsíců. Ve většině případů ale trvá 3 až 6 měsíců, protože se mladí lidé tak dobře zapracují, že ve firmě zůstanou jako stálí zaměstnanci. Tento absolventský program a další nástroje aktivní politiky zaměstnanosti jsou příčinou snížení podílu našich absolventů na celkové míře nezaměstnanosti. Doufejme, že letošní legislativní změny, které pocítí studenti už v létě, k tomu přispějí ještě výrazněji.

Previous Rovnost žen a mužů v ČR
Next Rozhodné období pro výpočet dávky nemocenské

About author

You might also like

Sociální dávky

Příspěvek na provoz motorového vozidla se zvýší

Od ledna 2006 budou lidé, kteří pobírají příspěvek na provoz motorového vozidla, dostávat až o 776 Kč více. Rozhodl o tom místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Zdeněk

Sociální dávky

Poslanci rozhodli o ochraně sociálního systému ČR

Občanům Evropské unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří se stanou neodůvodnitelnou zátěží pro český systém sociální péče, bude moci být od příštího roku zrušeno povolení k přechodnému pobytu. Rozhodla o

Sociální dávky

Více těm, kteří se starají…Od října bude zvýšen příspěvek na péči o osobu blízkou na 5310 Kč

Od října se zlepší finanční situace občanů pečujících o blízkou nebo jinou osobu. Nabude totiž účinnosti novela zákona, která zlepší podmínky rodičům pečujícím osobně, celodenně a řádně o dlouhodobě těžce