Kompenzační příspěvek pro důchodce
13.5.2004 1191 Views

Kompenzační příspěvek pro důchodce

Tím, že Poslanecká sněmovna přehlasovala veto prezidenta republiky a schválila zákon o DPH, zároveň došlo i ke schválení některých dalších opatření. Jedním z nich jsou kompenzace, které by měly u sociálně slabších občanů zmírnit dopady změn přijatých v rámci zákona o DPH. Všem důchodcům stát vyplatí jednorázovou dávku ve výši 1000 Kč

Příspěvek bude vyplacen společně s důchodem (nebo jeho částí) v červnu 2004. Dávka bude vyplacena automaticky a bez podání zvláštní žádosti.

Nárok na příspěvek bude mít poživatel kteréhokoli z důchodů z českého důchodového pojištění, který má nárok na výplatu důchodu nebo jeho části aspoň za jeden den v měsíci červnu 2004. Příspěvek náleží poživateli důchodu jen jednou, i když má v daném měsíci nárok na výplatu více důchodů. Důchodci, který nesplňuje podmínky nároku na výplatu důchodu ani za jediný den měsíce června 2004, nárok na příspěvek nevzniká.

Příspěvek se nebude započítávat do příjmu, pokud se zjišťuje výše příjmu pro účely jiných právních předpisů, nepodléhá ani dani z příjmů. Toto opatření si v roce 2004 vyžádá ze státního rozpočtu navíc 2,69 mld. Kč (2,64 mld. Kč v kapitole 313 Ministerstva práce a sociálních věcí, 27 mil. Kč v kapitole 307 Ministerstva obrany, 22 mil. Kč v kapitole 314 Ministerstva vnitra a 3 mil. Kč v kapitole 336 Ministerstva spravedlnosti).

Previous Dobrá zpráva pro rodiče a děti
Next Mezinárodní den rodiny v zoologické zahradě - Jak se pozná fungující rodina…

About author

You might also like

Sociální dávky

Dávky státní sociální podpory na úřadech práce

Od 1. dubna 2004 přecházejí kompetence v oblasti státní sociální podpory z obecních úřadů obcí s rozšířenou působností na úřady práce. V Praze budou nadále působit úřady městských částí určené

Sociální dávky

Poslanci pustili do 2. čtení návrhy změn v oblasti sociálních dávek

Poslanecká sněmovna pustila do 2. čtení návrhy zákona o životním a existenčním minimu, zákona o pomoci v hmotné nouzi a zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím

Sociální dávky

Příspěvek při péči o osobu blízkou bude vyšší

Parlament České republiky schválil zákon, kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, a zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální