K 31. 7. 2004 byly důchody v přebytku – Vývoj potvrzuje prognózu ČSSZ: důchodový systém v roce 2004 bude spíše vyrovnaný
13.9.2004 1102 Views

K 31. 7. 2004 byly důchody v přebytku – Vývoj potvrzuje prognózu ČSSZ: důchodový systém v roce 2004 bude spíše vyrovnaný

Ke konci letošního července vybrala Česká správa sociálního zabezpečení na pojistném na důchodové pojištění 133, 5 miliardy korun, tj. 116 % příjmů stejného období loňského roku. Na dávkách důchodového pojištění (tedy na starobní, pozůstalostní a invalidní důchody) naopak vyplatila 131 miliard korun. Tzv. důchodový účet ČSSZ tak byl k 31. 7. 2004 v přebytku 2,5 miliardy Kč. Ve stejném období loni přitom schodek příjmů a výdajů na důchody činil cca 13,8 miliardy korun.

Tzv. důchodový účet ČSSZ „očištěný“ o výdaje, které souvisejí s jinými obdobími, byl ke konci letošního července v přebytku cca 1,5 mld. korun.

Na pojistném na nemocenské pojištění ČSSZ ke 31. červenci letošního roku vybrala 20,3 mld. Kč, tedy 107,2 % příjmů stejného období loňského roku. Výdaje na dávky nemocenského pojištění a ostatní sociální dávky přitom činily 21,9 mld. Kč (z toho výdaje na dávky nemocenského pojištění 18,3 miliard Kč). Deficit na dávkách nemocenského pojištění a ostatních sociálních dávkách byl tak k 31. 7. 2004 o 1,7 miliardy korun nižší než ve stejném období loni. Zatímco k 31. 7. 2003 činil 3,3 miliardy korun, letos ke stejnému datu schodek klesl na 1,6 mld. Kč.

Snížení deficitu a jeho vývoj ukazují, že změny systému nemocenského pojištění platné od začátku letošního roku byly prospěšné. Příjmy z pojistného na nemocenské pojištění dokonce částečně pokryly výdaje na jednorázový příspěvek důchodcům.

Podle účetní evidence ČSSZ jsou tak systémy důchodového a nemocenského pojištění (bez výdajů na administraci systému) v současné době v podstatě vyrovnané, na rozdíl od stejného období roku 2003. Tehdy byl deficit důchodového pojištění cca 17,5 mld. S ohledem na změny sazeb důchodového pojištění od 1. 1. 2004 a podle stávajícího vývoje ČSSZ odhaduje, že důchodový systém za celý letošní rok bude spíš vyrovnaný, případně mírně přebytkový.

Příjmy z pojistného, která vybírá ČSSZ, by měly ve státním rozpočtu České republiky pokrýt, vedle výdajů na dávky, které ČSSZ vyplácí, i výdaje na administraci systému České správy sociálního zabezpečení (mzdy pracovníků a ostatní výdaje na provoz).

Výše uvedené prognózy a údaje se týkají pouze systému důchodového a nemocenského pojištění v kompetenci ČSSZ. Netýkají se penzí ozbrojených složek v režii ministerstva vnitra, ministerstva obrany a ministerstva spravedlnosti. Z uvedených údajů proto nelze vyvozovat celkový stav tzv. důchodového účtu státního rozpočtu. ČSSZ nicméně vyplácí převážnou část důchodů v České republice – k 31. 7. 2004 to bylo 3 236 537 starobních, invalidních a pozůstalostních penzí pro 2 613 290 důchodců.

Informace ke stavu tzv. důchodového ke 30. 6. 2004 a vysvětlení principu poskytování záloh na důchody – http://www.cssz.cz/tisk/04/040728.asp

Previous Černé mzdy znamenají nižší důchod
Next Děti budou více chráněny - Novela zákona podpoří všechny formy náhradní rodinné péče o dítě

About author

You might also like

Důchody

Stav účtu sociálního pojištění – Schodek sociálního pojištění byl ke konci února 700 mil. Kč, očištěný účet byl ale ve 200mil. přebytku

Účet důchodového pojištění spravovaného ČSSZ byl k 28. 2. 2005 v deficitu 1,4 miliardy korun. Ke konci letošního února plátci pojistného na důchodové pojištění zaplatili celkem 39,8 miliardy korun. Naopak

Důchody

MPSV navrhuje zvýšit důchody v průměru o 412 Kč

MPSV předložilo vládě návrh na valorizaci důchodů od ledna 2005. Ministerstvo navrhuje zvýšit základní výměru důchodu o 90 Kč, tzn. z 1310 Kč na 1400 Kč. Procentní výměru důchodu navrhuje

Důchody

Starobní důchod

Otázky a odpovědi I Která vyhláška či zákon stanovuje možnost přivýdělku při starobním důchodu? Problematiku souběhu starobního důchodu s příjmem z výdělečné činnosti upravuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém