Etiketa během svatebního obřadu a po něm
9.7.2016 233 Views

Etiketa během svatebního obřadu a po něm

Vstup – a) do budovy – dáma, při vystupování po schodech nahoru, jde výše před pánem, při sestupování po schodech dolů, jde pan dříve, b) do sálu – tradice vstupu je rozdílná pro kostely a matriky, také je ovlivňují zažité místní zvyky. Žena ale vždy kráčí po pravici muže, držíc se jeho ramene. Pokud jsou na svatbě ženy bez partnera, jdou vedle sebe.

Usazování přítomných – bývá striktně předepsané. Je vhodné mít pověřenou osobu, která přítomné usměrní, aby ženy a starší lidé v sále / kostele seděli. Na straně nevěsty sedí její rodina, na ženichovy jeho rodina. V prvních řadách sedí rodiče, prarodiče a sourozenci, pak nejbližší rodina, dále sedí vzdálenější rodina, nejdále ostatní přítomní.

Ověřování totožnosti snoubenců a svedků– před zahájením obřadu, podle platných OP nebo pasů, také předání svatebních obrouček kostelníkovi / matrikářka.

Zahájení obřadu a vstup novomanžele – obecně po usazení všechny hosty, přicházejí hlavní aktéři obřadu, a) Ženicha vede matka, následuje otec ženicha s matkou nevěsty, za nimi jdou svědci a družičky rozhazujíce lupeny růží, poslední kráčí nevěsta s otcem – po jeho pravici, až před oltářem zaujme místo po levici budoucího manžela, b) někdy ženich se svědky již stojí před oltářem, nevěstu k němu vede její otec. Oddávající a) kráčí před svatebčany, b) přichází v doprovodu před ženichem s matkou, c) vchází ze sakristie jako poslední ze všech a zahajuje obřad. Ceremonie se odehrává uprostřed místnosti před oltářním stolem. Aktéři stojí, případně sedí. Po levé ruce oddávajícího stojí / sedí ženich, po pravé ruce nevěsta, za nimi jejich svědci. Na matrice – oddávající vstupuje do sálu vždy jako poslední. Aktéři stojí, ceremonie se odehrává ve středu místnosti při obřadním stolu.

Chování svatebčanů během obřadu – hosté přicházejí na místo konání svatební hostiny raději o půl hodiny dříve, než je čas uveden na pozvánce. Pokud z nějakého důvodu zpožděné, měli by zůstat vzadu, nebo raději venku, dokud obřad skončí. Všichni zúčastnění na obřadu, během něj slušně av tichosti sedí, mají vypnuté telefony, děti by obřad neměly rušit pláčem, pobíháním nebo žvatlat, raději ať matky zůstanou s nimi někde v ústraní nebo venku. I když se od svatebních hostů neočekává, během církevního obřadu, přímá účast na jeho náboženských obřadech, je slušné od hosty, všímat si, co se děje kolem nich a snažit se „splynout s davem“. Týká se to hlavně sezení a povstání, nebo klečení.

Svatební obřadní bulletin – doporučuje se hlavně pro zahraniční hosty během obřadu mít vytištěn a rozdán program ceremonie is překladem.

Kam se svatební obroučkou – před svatebním obřadem si snoubenci přesunou zásnubní prsteny (pokud je mají) na prsteníček pravé ruky. Na prsteníček levé ruky si navlékají navzájem obroučky.

Zápis – po ceremonii ji podepisují novomanželé se svědky a oddávající, na obřadním / oltářním stole, na bočním stole, nebo v sakristii kostela, na matrice jedna listina, v kostele dvě listiny. Nevěsta se zde již podepisuje novým příjmením, pokud ho přijala.

Ukončení obřadu – a) na matrice jako první odchází oddávající s matrikářkou, po nich vycházejí novomanželé a hosté, v pořadí – novomanželé, rodiče, svědci a ostatní hosté, b) z kostela obvykle novomanžele vyvádí před kostel kněz, za nimi kráčejí ostatní hosté, kteří mohou utvořit i koridor.

Házení rýže, lupen, vypouštění holubic – před budovou koordinátor seřadí lidí do koridoru, přidělí jim rýži / lupeny a zástup jejich obsypu.

Gratulace – jako první gratulují svatební rodiče, svědci, sourozenci, kmotři, prarodiče a nejbližší rodina! Poslední přistupují kamarádi, přátelé, známí, kolegové! Pokud se nezúčastní obřadu, a dostali jste oznámení o svatbě, pěkným gestem je poslat písemně alespoň blahopřání. Dary od pozvaných hostů novomanželé přijímají během hostiny, nebo podle moderního trendu, je mají už před svatbou zaslané od hostů na udanou adresu. V tom případě, by měli novomanželé do dvou týdnů po svatbě poděkování telefonicky nebo písemně, aby měl dárce jistotu, že dar jim byl doručen.

Sbírání kytic – ty má na starosti pověřená družička a družba je nosí do kufru auta, později je vynáší do svatební místnosti, kde je družička vkládají do váz.

Společné fotografie – společné i skupinové fotografie s novomanželi jsou završením obřadu.

Přesun na svatební hostinu – řídí se podobnými pravidly jako příchod na obřad. Rozdíl je jen v tom, že v prvním autě doprovodu se vezou už novomanželé společně.

Previous Prozkoumejte důležitost zaměstnání
Next Tehotenstvo a farbenie vlasov

About author

You might also like

Rodina

Hormony vyprodukované štítnou žlázou

Hormony štítné žlázy řídí životně důležité procesy v celém těle, včetně plodnosti a reprodukce. Hormony štítné žlázy a pohlavní hormony jako např. estrogen jsou úzce propojeny mezi sebou a navzájem

Rodina

Rodiče s dětmi slavili svůj den v ZOO

Ministerstvo práce a sociálních věcí uspořádalo ve spolupráci se ZOO Praha a nestátními neziskovými organizacemi netradiční oslavu Mezinárodního dne rodiny. Akce se konala 16. května v Zoologické zahradě Praha a

Rodina

Svatební šaty – koupit nebo půjčit?

Ani vy se neumíte rozhodnout, zda si máte šaty na svatbu koupit, nebo raději půjčit? Máte pocit, že nákup šatů je příliš drahý, ale ani půjčení se vám nezdá vhodné?