Důchodci si přilepší
14.9.2004 1136 Views

Důchodci si přilepší

Od 1. ledna 2005 by se měl průměrný starobní důchod zvýšit na 7687 Kč. Takový je návrh Ministerstva práce a sociálních věcí, který v průběhu září projedná vláda.

Podle zákona o důchodovém pojištění se každý důchod skládá z procentní a základní (je jednotná pro všechny důchodce) výměry. V materiálu, který je v současné době v připomínkovém řízení, MPSV navrhuje, aby se procentní výměra všech důchodů (starobní, plné invalidní, částečné invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí), které byly přiznané před 1. lednem 2005, zvýšila o 5,4 %. Valorizace bude stejná pro penze „starodůchodců“ (tj. důchodů přiznaných před 1. lednem 1996) i „novodůchodců“ (tj. důchodů přiznaných po 31. prosinci 1995).

Základní výměra důchodu (v současné době 1310 Kč) by se měla zvednout o 90 korun. Naposledy byla zvýšena v roce 1998. Vzhledem k tomu, že výše základní výměry důchodu je jednotná pro všechny důchodce, bude se zvýšení týkat i důchodů přiznaných po 31. prosinci 2004.

Pokud vláda tento návrh schválí, zvýší se starobní důchody průměrně o 412 Kč, tedy o 5,66 %. Jejich reálná hodnota bude v roce 2005 činit 102,6 % reálné hodnoty průměrného vypláceného starobního důchodu v roce 1989 a bude tak o 3,3 procentního bodu vyšší než v roce 2004. Průměrná výše důchodu vyplacená v srpnu 2004 byla 7265 Kč. Tato částka se ale do konce roku může ještě změnit.

V příštím roce bude potřeba vyčlenit ze státního rozpočtu na uvedené zvýšení důchodů celkem 13 350 mil. Kč. Náklady plně pokryjí příjmy z pojistného na důchodové pojištění. O valorizaci důchodů rozhoduje vláda svým nařízením. O výši valorizace kabinet rozhoduje na základě konečných statistických údajů. Je stanovena minimální úroveň zvýšení důchodů (100 % růstu cen a nejméně jedna třetina růstu reálné mzdy zjištěného za stanovené období).

Návrh MPSV na valorizaci důchodů v roce 2005 naplňuje základní sociální cíle stanovené v čl. 136 Smlouvy o založení ES, tj. zlepšování životních podmínek a poskytování náležité sociální ochrany.

Previous Ing. L. Müllerová: Dítě není houska na krámě
Next Povinnosti pracujících důchodců

About author

You might also like

Důchody

Vyšší důchody po vstupu do EU

Členství České republiky v EU nebude mít žádný vliv na výši důchodů. Předpisy, kterými se bude důchodové zabezpečení řídit, zůstávají nadále v kompetenci členských států. Valorizace důchodů po vstupu do

Důchody

Časopis Národní pojištění – nepostradatelný pomocník ve vaší práci

Odborný měsíčník Národní pojištění vydává Česká správa sociálního zabezpečení. Přináší aktuální informace z problematiky pracovního práva, důchodového, nemocenského a zdravotního pojištění, lékařské posudkové činnosti, dávek státní sociální podpory a sociální

Důchody

O kolik se valorizovaly důchody?

Od ledna se zvýšily všechny důchody českého důchodového pojištění. Tedy řádné i předčasné důchody starobní, plné i částečně invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí důchody. Rozhodla o tom vláda, když v