Důchodci si přilepší
14.9.2004 1263 Views

Důchodci si přilepší

Od 1. ledna 2005 by se měl průměrný starobní důchod zvýšit na 7687 Kč. Takový je návrh Ministerstva práce a sociálních věcí, který v průběhu září projedná vláda.

Podle zákona o důchodovém pojištění se každý důchod skládá z procentní a základní (je jednotná pro všechny důchodce) výměry. V materiálu, který je v současné době v připomínkovém řízení, MPSV navrhuje, aby se procentní výměra všech důchodů (starobní, plné invalidní, částečné invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí), které byly přiznané před 1. lednem 2005, zvýšila o 5,4 %. Valorizace bude stejná pro penze „starodůchodců“ (tj. důchodů přiznaných před 1. lednem 1996) i „novodůchodců“ (tj. důchodů přiznaných po 31. prosinci 1995).

Základní výměra důchodu (v současné době 1310 Kč) by se měla zvednout o 90 korun. Naposledy byla zvýšena v roce 1998. Vzhledem k tomu, že výše základní výměry důchodu je jednotná pro všechny důchodce, bude se zvýšení týkat i důchodů přiznaných po 31. prosinci 2004.

Pokud vláda tento návrh schválí, zvýší se starobní důchody průměrně o 412 Kč, tedy o 5,66 %. Jejich reálná hodnota bude v roce 2005 činit 102,6 % reálné hodnoty průměrného vypláceného starobního důchodu v roce 1989 a bude tak o 3,3 procentního bodu vyšší než v roce 2004. Průměrná výše důchodu vyplacená v srpnu 2004 byla 7265 Kč. Tato částka se ale do konce roku může ještě změnit.

V příštím roce bude potřeba vyčlenit ze státního rozpočtu na uvedené zvýšení důchodů celkem 13 350 mil. Kč. Náklady plně pokryjí příjmy z pojistného na důchodové pojištění. O valorizaci důchodů rozhoduje vláda svým nařízením. O výši valorizace kabinet rozhoduje na základě konečných statistických údajů. Je stanovena minimální úroveň zvýšení důchodů (100 % růstu cen a nejméně jedna třetina růstu reálné mzdy zjištěného za stanovené období).

Návrh MPSV na valorizaci důchodů v roce 2005 naplňuje základní sociální cíle stanovené v čl. 136 Smlouvy o založení ES, tj. zlepšování životních podmínek a poskytování náležité sociální ochrany.

Previous Ing. L. Müllerová: Dítě není houska na krámě
Next Povinnosti pracujících důchodců

About author

You might also like

Důchody

O příplatek politickým vězňům z let 1948-89 mohou žádat nové skupiny lidí

Na příplatek k důchodu politickým vězňům z období komunistického režimu a pozůstalým po nich má od 1. listopadu 2005 nárok více lidí. Podle vládního nařízení č. 405/2005 Sb., které změnilo

Důchody

Na jednoho starobního důchodce přispívají víc než dva pojištěnci

Letos v únoru Česká správa sociálního zabezpečení evidovala celkem 1 944 799 starobních důchodců a 4 642 932 poplatníků pojistného na sociální zabezpečení. Na jednoho starobního důchodce tak přispívalo 2,39

Důchody

Povinnosti pracujících důchodců

Pracující důchodci jsou povinni platit pojistné a daňě. Základní údaje o platbách pojistného a o daňové povinnosti pracujících důchodců včetně daňového přiznání jssou obsahem totoho příspěvku. Platby pojistného Je-li poživatel