Černé mzdy znamenají nižší důchod
13.9.2004 1058 Views

Černé mzdy znamenají nižší důchod

Česká správa sociálního zabezpečení se v poslední době setkává s případy, kdy se lidé, kteří dostávali tzv. černou mzdu, pozastavují nad výší starobního, případně invalidního důchodu. Zdá se jim nízký. Tito lidé si neuvědomují, že výše penze závisí nejen na celkové době pojištění, ale i na výši příjmů dosažených v rozhodném období.

Za zaměstnance, kterým zaměstnavatel vyplácí pouze minimální mzdu a zbytek dostávají tzv. na ruku, organizace odvádí nižší pojistné. ČSSZ pak u těchto lidí eviduje nižší mzdy. Z nich pak v době, kdy zaměstnanec odchází do starobního důchodu nebo žádá o důchod invalidní, vypočítává výši důchodu.

Lidé si na nízkou výměru důchodu většinou nestěžují písemně, obvykle se při osobní návštěvě pouze diví, proč je jejich důchod nepoměrný k jejich výdělkům. Upřesnění údajů (názvu zaměstnavatele, skutečných příjmů) přitom odmítají ze strachu z trestní odpovědnosti a z bývalých zaměstnavatelů sdělit. Jedná se například o zaměstnance malých restaurací (kombinace dvou pracovních poměrů číšnice – uklízečka, kuchař apod.). Na dotaz, proč na tuto praxi přistupovali, bývá odpověď podobná: „Nenapadlo nás, že to může mít vliv na výši důchodu, a pokud bychom na tento způsob odměňování nepřistoupili, nedostali bychom práci, o kterou máme zájem.“

Pro ilustraci uvádíme příklad žadatele o důchod, jehož oficiálně vykazovaný příjem v posledních osmi letech jen nepatrně přesahoval minimální mzdu, ve skutečnosti však pobíral o 5000 Kč více. Jedná se o muže, který dosáhl důchodového věku a ihned k tomuto datu do důchodu odešel. Byl pojištěný 43 roků. Na příkladech vidíte, jaký by měla černá mzda dopad na jeho starobní důchod.

Varianta 1
Výpočet důchodu byl proveden ze stanovené minimální mzdy (od 1. 1. 1992). Za dobu od roku 1986 do roku 1991 byla použita pro vyměřovací základ částka 24 000 Kč. V tomto případě činí výše starobního důchodu 5833 Kč.

Varianta 2
Výpočet důchodu byl proveden stejným způsobem a za stejné období jako u varianty 1, minimální mzda (od. 1. 1. 1992) ale byla navýšena o 5000 Kč měsíčně, které zaměstnanci vyplácel v hotovosti zaměstnavatel jako tzv. „černou mzdu. Výše důchodu v tomto případě činí 7212 Kč.

Kvůli černé mzdě by tak v tomto vzorovém případě měl poživatel starobního důchodu měsíčně o 1379 Kč nižší důchod, než kdyby mu zaměstnavatel celou mzdu vyplácel řádným způsobem.

Podle nařízení vlády č. 463/2003 Sb je od 1. 1. 2004 minimální mzda 39,60 Kč za každou hodinu odpracovanou zaměstanancem v rámci stanovené pracovní doby a 6700 Kč pro zaměstnance odměňované měsíční mzdou.

Starobní důchod se skládá ze základní výměry, která činí 1310 Kč měsíčně, a procentní výměry. Za každý rok pojištění náleží 1,5 % výpočtového základu. Pro stanovení výpočtového základu je třeba znát osobní vyměřovací základ. Ten – zjednodušeně řečeno – tvoří měsíční průměr ročních příjmů, dosažených v rozhodném období (zpravidla od roku 1986 do kalendářního roku, který předcházející roku, kdy se důchod přiznává). Vyměřovací základ je vždy navýšený o koeficienty, které se stanovují pro každý kalendářní rok na základě vládním nařízením vyhlášeného průměrného příjmu všech pojištěnců za jednotlivé kalendářní roky. Více informací naleznete na této adrese: http://www.cssz.cz/duchodove/davky_duch_pojisteni.asp.

K 31. 8. 2004 byla průměrná výše starobního důchodu (bez souběhu s jiným typem důchodu, např. vdovským) 7256 Kč – u mužů se jednalo průměrně o 8115 Kč, u žen pak o 6586 Kč měsíčně.

Previous Bariéry uplatnění žen na trhu práce
Next K 31. 7. 2004 byly důchody v přebytku - Vývoj potvrzuje prognózu ČSSZ: důchodový systém v roce 2004 bude spíše vyrovnaný

About author

You might also like

Důchody

Schodek sociálního pojištění spravovaného ČSSZ byl ke konci února 700 milionů Kč, očištěný účet byl ale ve 200milionovém přebytku

Účet důchodového pojištění spravovaného ČSSZ byl k 28. 2. 2005 v deficitu 1,4 miliardy korun. Ke konci letošního února plátci pojistného na důchodové pojištění zaplatili celkem 39,8 miliardy korun. Naopak

Důchody

O příplatek politickým vězňům z let 1948-89 mohou žádat nové skupiny lidí

Na příplatek k důchodu politickým vězňům z období komunistického režimu a pozůstalým po nich má od 1. listopadu 2005 nárok více lidí. Podle vládního nařízení č. 405/2005 Sb., které změnilo

Důchody

Od května začnou lidé dostávat zvýšené důchody pro bezmocnost

Od května začnou důchodci, kteří jsou částečně, převážně nebo úplně bezmocní dostávat vyšší důchody. Nařízením vlády č. 664/2004 Sb., se totiž od ledna letošního roku zvýšily částky životního minima a