Archive

Zdraví

Neplač

Příchod dítěte na svět změní život každé ženy. Nic už není a nebude jako předtím. Zhruba každá sedmá žena však kromě tradičních mateřských povinností musí zápasit i se závažným zdravotním

Tiskové zprávy

Senát vrátil PS návrh zákona o nemocenském pojištění

Senát vrátil Poslanecké sněmovně návrh zákona o nemocenském pojištění. Tento krok v žádném případě neznamená jeho zamítnutí. Horní komora Parlamentu novou právní normu podpořila, ale doporučila v rámci pozměňovacích návrhů

Rodina

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí se vrací do PS

Senát vrátil Poslanecké sněmovně novelu zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Tento krok v žádném případě neznamená zamítnutí novely. Horní komora Parlamentu podpořila návrh změny tohoto zákona, nicméně doporučila v rámci

Důchody

Na částečný invalidní důchod už nemá vliv výše výdělku

Od letošního února si mohou lidé, kteří pobírají částečný invalidní důchod, k němu přivydělat libovolnou částku. Zákon č. 24/2006 Sb., který změnil zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, a

Sociální dávky

Rodiče mohou žádat i o dávky sociální potřebnosti

Od 1. února 2006 mohou děti starší 3 let, o které rodič osobně celodenně a řádně pečuje, navštěvovat mateřskou školu nebo obdobné zařízení každý den, a to maximálně na čtyři

Sociální dávky

Rodiče mohou žádat i o dávky sociální potřebnosti

Od 1. února 2006 mohou děti starší 3 let, o které rodič osobně celodenně a řádně pečuje, navštěvovat mateřskou školu nebo obdobné zařízení každý den, a to maximálně na čtyři