Archive

Důchody

Změny v oblasti sociálního zabezpečení v roce 2006

1. ledna 2006 se mění některé právní předpisy, které se vztahují k sociálnímu zabezpečení. Změny se týkají důchodového i nemocenského pojištění a také osob samostatně výdělečně činných. Důchodové pojištění Od

Sociální dávky

Změny sociálních dávek

Poslanecká sněmovna schválila dne 21. 12. 2005 návrhy zákona o životním a existenčním minimu, zákona o pomoci v hmotné nouzi a zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s

Sociální dávky

Poslanci schválili změny v oblasti sociálních dávek

Poslanecká sněmovna schválila návrhy zákona o životním a existenčním minimu, zákona o pomoci v hmotné nouzi a zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nových právních předpisů.

Sociální dávky

Rodičovský příspěvek bude vyšší

Od 1. ledna 2007 by se měl zvýšit rodičovský příspěvek ze současných 3 635 Kč na 40 % průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře. Rozhodla o tom Poslanecká sněmovna. Úpravu, která

Sociální dávky

Změny právních předpisů od ledna 2006

Dne 1. ledna 2006 se mění některé právní předpisy, které spadají do působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí. Oblast zaměstnanosti Od nového roku se bude do náhradních dob zaměstnání pro

Sociální dávky

Příspěvek na provoz motorového vozidla se zvýší

Od ledna 2006 budou lidé, kteří pobírají příspěvek na provoz motorového vozidla, dostávat až o 776 Kč více. Rozhodl o tom místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Zdeněk

Rodina

Děti do ústavu nepatří

Takto nazvaným seminářem začal 24. listopadu t. r. rok a půl trvající projekt „Příklad dobré praxe v mikroregionu Kladno. V zásadě jde o společné vzdělávání sociálních pracovníků a dalších pracovníků

Rodina

Z. Baudyšová: Chceme v lidech zlomit lhostejnost

Odhaduje se, že je u nás ročně týráno 20 až 40 tisíc dětí. Trauma si z takového zacházení nese dítě po celý život. V říjnu letošního roku zahájila Nadace Naše

Rodina

16 dní proti genderovému násilí

Už je tomu šest let, co byl 25. listopad oficiálně vyhlášen Valným shromážděním OSN za Mezinárodní den proti násilí na ženách. Toto datum bylo vybráno kvůli události, která se odehrála

Sociální dávky

Státní sociální podpora – Letáky MPSV

Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto zákona se poskytují následující dávky: ● přídavek na dítě, ●

  • 1
  • 2